லாப வேகம் பகுப்பாய்வு

லாப வேகம் என்பது ஒரு தயாரிப்புக்கான உற்பத்தி நேரத்தின் நிமிடத்திற்கு உருவாக்கப்படும் லாபம். பல மாற்று தயாரிப்புகளில் எது தயாரிக்க வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்க இந்த கருத்து பயன்படுத்தப்படுகிறது.

லாப வேகம் பகுப்பாய்வு தேவை

எந்தத் தயாரிப்புகளை கடினமாக்குவது என்பதை விற்பனைத் துறை அறிய விரும்பும்போது, ​​கணக்கியல் மேலாளர் பங்களிப்பு விளிம்பு அறிக்கையை அச்சிட்டு, அதிக அளவு உள்ளதைப் பரிந்துரைக்கிறார். பங்களிப்பு விளிம்பு விற்பனை என்பது அனைத்து மாறுபட்ட செலவுகளையும் கழித்தல்.

துரதிர்ஷ்டவசமாக, உற்பத்தி அணுகுமுறை செயல்பாட்டில் ஒரு தயாரிப்பு தேவைப்படும் உற்பத்தி நேரத்தை இந்த அணுகுமுறை புறக்கணிக்கிறது. உயர்-விளிம்பு தயாரிப்புக்கு தடையில் ஒரு விரிவான உற்பத்தி நேரம் தேவைப்பட்டால், அல்லது அதன் நிராகரிப்பு வீதம் கூடுதல் தயாரிப்பு தயாரிக்கப்பட வேண்டிய அளவுக்கு அதிகமாக இருந்தால், நிறுவனம் குறைந்த விளிம்பு உற்பத்தியின் அதிக அளவை உற்பத்தி செய்யும் அதிக பணம் சம்பாதிக்கும். இலாப வேகம் எனப்படும் அளவீட்டைப் பயன்படுத்தி நிர்வாகத்துடன் இந்த சிக்கலை நீங்கள் முன்னிலைப்படுத்தலாம்.

லாப வேகத்தின் எடுத்துக்காட்டு

ஏபிசி நிறுவனத்தில் இரண்டு தயாரிப்புகள் உள்ளன: தயாரிப்பு உயர் பங்களிப்பு அளவு 40% மற்றும் தயாரிப்பு குறைந்த பங்களிப்பு அளவு 25% ஆகும். தயாரிப்பு உயர்வுக்கு நான்கு மணிநேர உற்பத்தி நேரம் தேவைப்படுகிறது, அதே நேரத்தில் தயாரிப்பு குறைந்த ஒரு மணிநேர உற்பத்தி நேரம் மட்டுமே தேவைப்படுகிறது. இரண்டு தயாரிப்புகளும் $ 250 க்கு விற்கப்படுகின்றன. ஒரு பொதுவான 8 மணி நேர வேலை நாளில், தயாரிப்பு உயர்வில் லாப வேகம் இருக்கும் $200 (2 அலகுகள் x $ 250 விலை x 40% பங்களிப்பு விளிம்பு), அதே நேரத்தில் தயாரிப்பு குறைந்த லாப வேகம் இருக்கும் $500 (8 அலகுகள் x $ 250 விலை x 25% பங்களிப்பு விளிம்பு). இதன் விளைவாக, குறைந்த விளிம்பு உற்பத்தியை விற்பனை செய்வது மொத்தத்தில் அதிக லாபம் ஈட்டும்.

இந்த எடுத்துக்காட்டில், உற்பத்தி நேரம் முக்கிய லாப இயக்கி, பங்களிப்பு அளவு அல்ல.

லாப வேக தகவலின் வழித்தோன்றல்

லாப வேகம் கொண்ட அறிக்கைகளை எவ்வாறு உருவாக்குவது? இது எளிதானது அல்ல, ஏனெனில் கணக்கீடு வெவ்வேறு இடங்களில் சேமிக்கப்படும் நிதித் தகவல் (பங்களிப்பு விளிம்பு) மற்றும் இயக்கத் தகவல் (உற்பத்தி நேரம்) ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைக்கிறது. ஒரு நிறுவனம் ஒரு நிறுவன வள திட்டமிடல் (ஈஆர்பி) முறையைப் பயன்படுத்துகிறதென்றால், இரண்டு வகையான தகவல்களும் ஈஆர்பி தரவுத்தளத்தில் எங்காவது கிடைக்கும், மேலும் ஒரு அறிக்கை எழுத்தாளர் மட்டுமே ஒரு அறிக்கையில் இணைக்க வேண்டும். இல்லையெனில், தரவுக் கிடங்கு அல்லது மின்னணு விரிதாளைப் பயன்படுத்தி தகவல்களை இணைப்பது மட்டுமே மீதமுள்ள மாற்று. பிந்தைய வழக்கில், அனைத்து இலாபங்களிலும் 80% ஐ பொதுவாக உருவாக்கும் 20% தயாரிப்புகளுக்கு இலாப திசைவேக தகவல்களை மட்டுமே பெறுவதன் மூலம் பணிச்சுமையை குறைக்க முடியும். இந்த கருத்து கட்டுப்பாடுகள் கோட்பாட்டுடன் நெருக்கமாக பிணைக்கப்பட்டுள்ளது.