கூட்டாண்மை சமூக பொறுப்பு

கார்ப்பரேட் சமூக பொறுப்பு என்பது ஒரு வணிகமானது சமூகம் மற்றும் சுற்றுச்சூழலில் அதன் தாக்கத்தைப் பற்றி அதிகம் அறிந்திருக்க வேண்டும். வணிகத்தில் அனைத்து பங்குதாரர்களுக்கும் நேர்மறையான முடிவுகளை வழங்குவதே இதன் நோக்கம், அதன் பங்குதாரர்களுக்கு நேர்மறையான வருவாய் மட்டுமல்லாமல், நீண்டகால நிலைத்தன்மையை ஏற்படுத்தும். எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் நிறுவனத்தின் குறுகிய நலன்களுக்கு அப்பாற்பட்டு, சட்டத்தின் அடிப்படைத் தேவைகளுக்கு அப்பாற்பட்டதாக இருக்க வேண்டும். கார்ப்பரேட் சமூக பொறுப்புக்கு பல அம்சங்கள் உள்ளன, அவற்றில் பின்வருவன அடங்கும்:

  • குறைந்த கார்பன் தடம், சுற்றுச்சூழலை சுத்தம் செய்வதற்கான செயல்களுடன் இருக்கலாம்.

  • ஊழியர்களுடன் மிகவும் நெறிமுறை முறையில் கையாள்வது.

  • பரோபகாரத்தில் ஈடுபடுவது, குறிப்பாக ஒரு வணிகத்திற்கு வசதிகள் உள்ள உள்ளூர் பகுதிகளில்.

  • தன்னார்வ நிகழ்வுகளில் ஈடுபடுவது, நிறுவன நேரப்படி ஊழியர்களை அவ்வாறு அனுமதிப்பதன் மூலம்.

இந்த அணுகுமுறை மேம்பட்ட சூழலை விளைவிப்பது மட்டுமல்லாமல், அதன் பங்குதாரர்களுடன் அமைப்பின் பிம்பத்தையும் மேம்படுத்துகிறது, பின்னர் அவர்கள் அதை ஆதரிக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. மேலும், அத்தகைய நிறுவனத்தில் பணியாற்ற மக்கள் அதிக விருப்பத்துடன் இருக்கலாம், இது அதன் ஊழியர்களின் தரத்தை மேம்படுத்துகிறது. கூடுதலாக, ஒரு நல்ல கார்ப்பரேட் குடிமகனாக புகழ் பெறுவது ஒரு நிறுவனத்தின் பிராண்ட் படத்தை மேம்படுத்தலாம், இது விற்பனையை அதிகரிக்க வழிவகுக்கும்.