தொகுதி செயலாக்கம்

தொகுதி செயலாக்கம் என்பது தாமதமான அடிப்படையில் தரவை செயலாக்குவதாகும். பின்வரும் சிக்கல்கள் இருக்கும்போது இந்த அணுகுமுறை பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது:

  • நேரமின்மை. தகவலுக்கு உடனடி தேவை இல்லை, எனவே செயலாக்கத்தை தாமதப்படுத்துவது நியாயமானதே.

  • செயல்திறன். தரவை உடனடியாக செயலாக்குவதோடு தொடர்புடைய அதிக செலவு உள்ளது, அல்லது செயலாக்கத்தை தாமதப்படுத்துவதன் மூலம் செயல்பாடுகளின் செயல்திறனை அதிகரிக்க முடியும்.

எடுத்துக்காட்டாக, விற்பனை இதழில் அதிக எண்ணிக்கையிலான பரிவர்த்தனைகள் இருக்கும்போது தொகுதி செயலாக்கம் கணக்கியலில் ஒரு நியாயமான மாற்றாக இருக்கலாம்; இந்த வழக்கில், அவை ஒன்று திரட்டப்பட்டு ஒரு மாதத்திற்கு ஒரு முறை போன்ற நீண்ட இடைவெளியில் மட்டுமே பொது லெட்ஜருக்கு இடுகையிடப்படலாம். இதேபோல், ஊதிய எழுத்தர் அனைத்து ஊழியர்களின் நேர அட்டைகளையும் ஒரு தொகுப்பில் உள்ளிட தேர்வு செய்யலாம். அவ்வாறு செய்வதன் மூலம், கணக்கியல் அமைப்பில் நேரக்கட்டுப்பாடு தரவு உள்ளீட்டு தொகுதியில் அவள் இருக்க முடியும், இது நேர அட்டை தகவலின் மிகவும் திறமையான தரவு உள்ளீட்டிற்காக கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது.

தொகுதி செயலாக்கம் மிகவும் திறமையான அணுகுமுறையாகத் தோன்றினாலும், அது தவறான முடிவுகளுக்கு வழிவகுக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, சரக்கு பரிவர்த்தனை ஆவணங்கள் ஒரு தொகுப்பில் நுழைவதற்கு முன்பு குவியலாக கிடங்கு எழுத்தர் சில நாட்கள் காத்திருந்தால், இதன் விளைவாக ஆவணங்கள் முழுமையாக உள்ளிடப்படும் வரை தவறான அலகு அளவுகளைக் கொண்ட சரக்கு பதிவுகளாக இருக்கும். வணிகமயமாக்கல், கப்பல் போக்குவரத்து மற்றும் உற்பத்தி நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் துல்லியமான சரக்கு பதிவுகளை நம்பியிருப்பதால், தொகுதி செயலாக்கத்தைப் பயன்படுத்துவதன் விளைவுகள் இந்த நடவடிக்கைகளுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும்.