சொத்து விற்றுமுதல் வரையறை

சொத்து விற்றுமுதல் என்பது சொத்துக்களுடன் விற்பனையை ஒப்பிடுவதாகும். ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு சொத்துக்களில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட விற்பனையின் அளவைக் காண்பிப்பதே இதன் நோக்கம். ஆகவே, அதிக வருவாய் விகிதம் என்பது ஒரு பெரிய அளவிலான விற்பனையை உருவாக்க சொத்துக்களில் ஒரு சிறிய முதலீட்டை நிர்வாகம் சிறப்பாகப் பயன்படுத்துகிறது என்பதாகும். அடிப்படை சொத்து விற்றுமுதல் சூத்திரம்:

வருடாந்திர விற்பனை ets சொத்துக்கள் = சொத்து விற்றுமுதல்

சொத்து விற்றுமுதல் சூத்திரத்தை பின்வருபவை போன்ற பல்வேறு வகையான சொத்துக்களுக்கு உட்பிரிவு செய்யலாம்:

  • பெறத்தக்க கணக்குகள் வருவாய் விகிதம்

  • சரக்கு விற்றுமுதல் விகிதம்

  • நிலையான சொத்து வருவாய் விகிதம்

  • செயல்பாட்டு மூலதன வருவாய் விகிதம்

சொத்து விற்றுமுதல் கருத்து பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது அனைத்தும் ஒரு நிறுவனத்தின் சொத்துக்கள், இதன் மூலம் அனைத்து சொத்து முதலீடுகளின் விற்பனையின் மொத்த தாக்கத்தை நீங்கள் காணலாம், குறிப்பாக வர்த்தக பெறத்தக்கவைகள், சரக்கு மற்றும் நிலையான சொத்துக்கள்.

எடுத்துக்காட்டாக, ஏபிசி இன்டர்நேஷனல் கடந்த ஆண்டில் sales 1,000,000 விற்பனையை ஈட்டியது. அந்த ஆண்டில், அதன் சராசரி பெறத்தக்கவை 50,000 350,000, சராசரி சரக்கு, 000 150,000, மற்றும் சராசரி நிலையான சொத்துக்கள், 000 500,000. அதன் சொத்து விற்றுமுதல் விகிதத்தின் கணக்கீடு:

, 000 1,000,000 விற்பனை ÷ (50,000 350,000 பெறத்தக்கவை + $ 150,000 சரக்கு + $ 500,000 நிலையான சொத்துக்கள்)

= 1.0 சொத்து விற்றுமுதல் விகிதம்

ஒரு வணிகமானது அதன் சொத்து வருவாயை பல வழிகளில் மாற்ற முடியும். உதாரணத்திற்கு:

  • நிலையான சொத்துகளின் பதிவுசெய்யப்பட்ட அளவை விரைவாக சுருக்கிவிடுவதற்கு விரைவான அடிப்படையில் தேய்மானம் பதிவு செய்யப்படலாம்.

  • இறுக்கமான அல்லது தளர்வான கடன் கொள்கையை நிறுவுவதன் மூலம் பெறத்தக்கவைகளை மாற்றலாம்.

  • அவுட்சோர்சிங் உற்பத்தியால் சரக்குகளை அகற்ற முடியும்.

  • வர்த்தக ஆர்டர்கள் எவ்வளவு விரைவாக நிறைவேற்றப்படும் என்பதற்கான கொள்கையை மாற்றுவதன் மூலம் சரக்கு நிலைகளை மாற்றலாம்.

சில தொழில்களுக்கு விற்பனையை உருவாக்குவதற்கு சொத்துகளில் மிகச் சிறிய முதலீடுகள் தேவைப்படுவதால், சொத்து விற்றுமுதல் கருத்து எப்போதும் செயல்படாது, அதே நேரத்தில் மற்ற தொழில்களுக்கு எந்தவொரு விற்பனையும் உற்பத்தி செய்யப்படுவதற்கு முன்பு பாரிய சொத்து முதலீடு தேவைப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, வாடிக்கையாளர்களுக்கு வரி படிவங்களைத் தயாரிப்பது போன்ற ஒரு சேவை வணிகத்திற்கு குறைந்தபட்ச சொத்துக்கள் தேவைப்படுகின்றன, அதே நேரத்தில் எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையம் சாதனங்களில் பெரிய முதலீட்டைக் கோருகிறது. இந்த வேறுபாடுகள் காரணமாக, ஒரு வணிகத்திற்கான சொத்து விற்றுமுதல் முடிவுகளை அதே தொழிலில் அமைந்துள்ள ஒரு நிறுவனத்துடன் ஒப்பிடுவது நல்லது. ஒரு போக்கு வரிசையில் சொத்து விற்றுமுதல் விகிதத்தைக் கண்காணிக்கவும், காலப்போக்கில் விகிதத்தில் பொருள் மாற்றங்கள் உள்ளதா என்பதைப் பார்க்கவும் இது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

சொத்து விற்றுமுதல் அளவீட்டு விற்பனையை சொத்துக்களுடன் ஒப்பிடுகிறது; இது ஒரு நிறுவனத்தின் லாபத்தை ஈட்டும் திறனைக் குறிக்கவில்லை. எனவே, லாபம் மற்றும் சொத்து பயன்பாடு ஆகிய இரண்டின் ஒருங்கிணைந்த பார்வையைப் பெற, நிகர லாப அளவீட்டுடன் ஒரு சொத்து விற்றுமுதல் அளவீட்டைக் கொத்துவது நல்லது.