குறுக்கு விலை நெகிழ்ச்சி தேவை

கோரிக்கையின் குறுக்கு விலை நெகிழ்ச்சி என்பது வேறுபட்ட பொருளின் விலை மாறும்போது ஒரு தயாரிப்புக்கான தேவையின் மாற்றத்தை அளவிடுவதாகும். இது ஒரு தயாரிப்புக்கான தேவையின் சதவீத மாற்றமாக கணக்கிடப்படுகிறது, இது வேறு பொருளின் விலையில் உள்ள சதவீத மாற்றத்தால் வகுக்கப்படுகிறது. சூத்திரம்:

ஒரு பொருளின் தேவையின் சதவீத மாற்றம் a வேறு பொருளின் விலையில் சதவீதம் மாற்றம்

= தேவையின் குறுக்கு விலை நெகிழ்ச்சி

இரண்டு தயாரிப்புகளுக்கும் இடையே எந்த உறவும் இல்லை என்றால், இந்த விகிதம் பூஜ்ஜியமாக இருக்கும். இருப்பினும், ஒரு தயாரிப்பு செல்லுபடியாகும் என்றால் மாற்று அதன் விலை மாறிய தயாரிப்புக்கு, ஒரு நேர்மறையான விகிதம் இருக்கும் - அதாவது, ஒரு பொருளின் விலை அதிகரிப்பு மற்றொரு தயாரிப்புக்கான தேவை அதிகரிக்கும். மாறாக, இரண்டு தயாரிப்புகள் பொதுவாக ஒன்றாக வாங்கப்பட்டால் (அறியப்படுகிறது நிரப்பு தயாரிப்புகள்), பின்னர் விலை மாற்றம் எதிர்மறையான விகிதத்தை ஏற்படுத்தும் - அதாவது, ஒரு தயாரிப்பின் விலை அதிகரிப்பு மற்ற தயாரிப்புக்கான தேவை குறைவதைக் கொடுக்கும். கோரிக்கையின் குறுக்கு விலை நெகிழ்ச்சிக்கான வெவ்வேறு விகித முடிவுகளின் எடுத்துக்காட்டுகள் இங்கே:

நேர்மறை விகிதம் = ஒரு திரையரங்கில் சேர்க்கை விலை அதிகரிக்கும் போது, ​​பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்ட திரைப்படங்களுக்கான தேவை அதிகரிக்கிறது, ஏனெனில் பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்ட திரைப்படங்கள் ஒரு திரையரங்கிற்கு மாற்றாக இருக்கும்.

எதிர்மறை விகிதம் = ஒரு திரையரங்கில் சேர்க்கை விலை அதிகரிக்கும் போது, ​​அருகிலுள்ள பார்க்கிங் கேரேஜின் தேவையும் குறைகிறது, ஏனென்றால் குறைவான மக்கள் சினிமா தியேட்டருக்கு செல்ல அங்கே நிறுத்துகிறார்கள். இவை நிரப்பு பொருட்கள்.

பூஜ்ஜிய விகிதம் = ஒரு திரையரங்கில் சேர்க்கை விலை அதிகரிக்கும் போது, ​​அருகிலுள்ள தளபாடங்கள் கடையில் தேவை மாறாது, ஏனெனில் இவை இரண்டும் தொடர்பில்லாதவை.

ஒரு வலிமையான போது நிரப்பு இரண்டு தயாரிப்புகளுக்கிடையேயான உறவு, பின்னர் ஒரு தயாரிப்புக்கான விலை அதிகரிப்பு மற்ற தயாரிப்பு மீது வலுவான எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இதேபோல், இரண்டு நெருக்கமாக இருந்தால் மாற்று, ஒரு தயாரிப்புக்கான விலை அதிகரிப்பு மற்ற தயாரிப்பு மீது வலுவான நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

ஒரு நிறுவனம் அதன் விலை உத்திகளில் தேவையின் குறுக்கு விலை நெகிழ்ச்சி என்ற கருத்தை பயன்படுத்தலாம். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு திரையரங்கில் வழங்கப்படும் உணவு விற்கப்படும் தியேட்டர் டிக்கெட்டுகளின் எண்ணிக்கையுடன் வலுவான நிரப்பு உறவைக் கொண்டுள்ளது, எனவே அதிக திரைப்பட பார்வையாளர்களை ஈர்ப்பதற்காக டிக்கெட் விலையை குறைப்பது அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கும், இதன் விளைவாக அதிக உணவு விற்பனையை உருவாக்குகிறது. இதனால், டிக்கெட் விலையை குறைப்பதன் நிகர விளைவு தியேட்டர் உரிமையாளருக்கு அதிக லாபமாக இருக்கலாம்.

மாற்று விளைவைத் தணிக்க ஒரு வணிகமானது அதன் தயாரிப்பு வரியின் கனமான வர்த்தகத்தையும் பயன்படுத்தலாம். எனவே, விளம்பரத்திற்காக பணத்தை செலவழிப்பதன் மூலம், ஒரு வணிகமானது வாடிக்கையாளர்களை அதன் தயாரிப்புகளை வாங்க விரும்புகிறது, இதனால் விலை அதிகரிப்பு மாற்று தயாரிப்புகளை வாங்க அனுப்பாது (குறைந்தது ஒரு குறிப்பிட்ட விலை வரம்பிற்குள் இல்லை).