செயல்பாட்டு விகிதங்கள் வரையறை

செயல்பாட்டு விகிதங்கள் ஒரு நிறுவனம் அதன் சொத்துக்களை வருவாயை எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறது என்பதை அளவிடுகிறது. நன்கு நிர்வகிக்கப்பட்ட அமைப்பு அதன் பெறத்தக்கவைகள், சரக்கு மற்றும் நிலையான சொத்துக்களின் பயன்பாட்டைக் குறைக்கிறது, அதே நேரத்தில் மிகப் பெரிய அளவிலான வருவாயை உருவாக்குகிறது. மிகவும் பொதுவான செயல்பாட்டு விகிதங்கள் பின்வருமாறு:

  • பெறத்தக்க வருவாய் விகிதம். இது கடன் விற்பனை என்பது பெறத்தக்க சராசரி கணக்குகளால் வகுக்கப்படுகிறது. அதிக விகிதம் வாடிக்கையாளர்களுக்கு மட்டுமே விற்பனை செய்வது, பழமைவாத கட்டண விதிமுறைகளை அமைத்தல் மற்றும் தாமதமான விலைப்பட்டியல்களை ஆக்ரோஷமாக சேகரிப்பது குறித்து நிறுவனம் தேர்ந்தெடுப்பதை அதிக விகிதம் குறிக்கிறது.

  • சரக்கு விற்றுமுதல் விகிதம். விற்கப்படும் பொருட்களின் விலை சராசரி சரக்குகளால் வகுக்கப்படுகிறது. குறைந்த எண்ணிக்கையிலான பங்கு வைத்திருக்கும் அலகுகளை மட்டுமே விற்பனை செய்வது, சரியான நேரத்தில் உற்பத்தி முறையைப் பயன்படுத்துதல், பயன்படுத்தப்படாத மூலப்பொருட்கள் மற்றும் முடிக்கப்பட்ட பொருட்களை தள்ளுபடி விலையில் விரைவாக விற்பனை செய்வது உள்ளிட்ட உயர் வருவாய் விகிதத்தை அடைய பல வழிகள் உள்ளன.

  • நிலையான சொத்து வருவாய் விகிதம். இது சராசரி நிலையான சொத்துகளால் வகுக்கப்பட்ட விற்பனை. உற்பத்திப் பணிகளை அவுட்சோர்சிங் செய்வதன் மூலமும், குறைந்த பட்ச உபகரணங்களை கையில் வைத்திருப்பதன் மூலமும், இருக்கும் உபகரணங்களுக்கான பயன்பாட்டு விகிதத்தை அதிகரிப்பதன் மூலமும் அதிக விகிதத்தை அடைய முடியும்.

  • செலுத்த வேண்டிய வருவாய் விகிதம். செலுத்த வேண்டிய சராசரி கணக்குகளால் வகுக்கப்பட்ட சப்ளையர்களிடமிருந்து இது மொத்த கொள்முதல் ஆகும். இந்த விற்றுமுதல் வீதத்தை சப்ளையர்களுடன் நீண்ட கட்டண விதிமுறைகளை பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதன் மூலம் மேம்படுத்தலாம்.

ஒரு வணிகத்திற்கான செயல்பாட்டு விகிதங்களை ஒரு போக்கு வரிசையில் திட்டமிடுவது சிறந்தது, சொத்துக்கள் எவ்வளவு சிறப்பாக நிர்வகிக்கப்படுகின்றன என்பதில் நீண்டகால மாற்றங்கள் உள்ளனவா என்பதைப் பார்க்கவும். வணிகத்தின் திறன்களை மேம்படுத்துவதற்கான கூடுதல் வழிகளை நிர்வாகம் கண்டுபிடிப்பதால், சிறந்த முறையில் நிர்வகிக்கப்படும் நிறுவனங்கள் இந்த விகிதங்களில் தொடர்ச்சியான, படிப்படியான முன்னேற்றத்தைக் காட்டுகின்றன.

செயல்பாட்டு விகிதங்களை வலியுறுத்துவதில் ஒரு சாத்தியமான கவலை என்னவென்றால், நிர்வாகம் ஒரு வணிகத்தை அதிக மெலிந்ததாக நடத்த முடியும், இது ஒரு நெருக்கடி இருக்கும்போது பதிலளிக்க இடமளிக்காது. நிலையான சொத்துக்களுடன் இது ஒரு குறிப்பிட்ட கவலையாகும், அங்கு தேவை அதிகரிக்கும் மற்றும் பிற உபகரணங்களின் தோல்விக்கு எதிராக பாதுகாக்க அதிகப்படியான திறனை கையில் வைத்திருப்பது அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கும்.

செயல்பாட்டு விகிதங்கள் செயல்திறன் விகிதங்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.