அழைக்கும் சந்தர்ப்பம்

அழைப்பு விருப்பம் என்பது ஒரு நிதி ஏற்பாடாகும், இதன் கீழ் ஒரு முதலீட்டாளருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்பிற்குள் ஒரு முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட விலையில் ஒரு சொத்தை வாங்குவதற்கான உரிமை உள்ளது, ஆனால் கடமை அல்ல. ஒரு முதலீட்டாளர் அவ்வாறு செய்யும்போது மட்டுமே அழைப்பு விருப்பத்தை மட்டுமே பயன்படுத்துகிறார், இதன் விளைவாக ஒரு சொத்து அதன் தற்போதைய சந்தை விலைக்குக் கீழே ஒரு விலையில் வாங்கப்படும், இதனால் முதலீட்டாளர் சொத்தை லாபத்திற்காக விற்க முடியும்.

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு ஊழியருக்கு அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் தனது முதலாளியின் பங்குகளில் 1,000 பங்குகளை ஒரு பங்குக்கு $ 15 என்ற விலையில் வாங்க அழைப்பு விருப்பம் வழங்கப்படுகிறது. அடுத்த ஆண்டில், பங்குகளின் சந்தை விலை $ 18 ஆக அதிகரிக்கிறது, எனவே அவர் அழைப்பு விருப்பத்தைப் பயன்படுத்துகிறார், மொத்தம் 1,000 பங்குகளை மொத்தம் $ 15,000 க்கு வாங்குகிறார். பின்னர் அவர் திறந்த சந்தையில் பங்குகளை, 000 18,000 க்கு விற்கிறார், $ 3,000 லாபம் ஈட்டுகிறார்.

விலை மாற்றங்களை ஊகிக்க அழைப்பு விருப்பங்கள் வழக்கமாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அடிப்படை சொத்தின் விலை அதிகரித்தால், விருப்பம் வைத்திருப்பவர் லாபம் ஈட்டுகிறார். இருப்பினும், சொத்தின் விலை குறைந்துவிட்டால், விருப்பத்தை வைத்திருப்பவர் விருப்பத்தை பயன்படுத்த வேண்டாம் என்று தேர்வுசெய்கிறார், அதற்கு பதிலாக விருப்ப ஒப்பந்தத்தின் விலையை உறிஞ்சுவார்.

எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும், அழைப்பு விருப்பத்தின் விற்பனையாளர், இலக்கு சொத்தை விருப்ப ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விலையில் விற்க வேண்டிய கடமையை ஏற்றுக்கொள்கிறார், விருப்பத்தை வைத்திருப்பவர் அதைப் பயன்படுத்த விரும்பினால்.

அழைப்பு விருப்பத்திற்கு நேர்மாறானது ஒரு புட் விருப்பமாகும், இது ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்பிற்குள் ஒரு சொத்தை முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட விலையில் விற்க அதன் உரிமையாளருக்கு உரிமையை அளிக்கிறது, ஆனால் கடமையாகாது.

தொடர்புடைய தலைப்புகள்

பங்கு அடிப்படையிலான இழப்பீட்டுக்கான கணக்கியல்

பெருநிறுவன நிதி