மாற்றத்தக்க பத்திரங்களுக்கான கணக்கியல்

மாற்றத்தக்க பத்திரங்களுக்கான கணக்கியல் கடன் பத்திரங்களை ஈக்விட்டியாக மாற்றுவதை அங்கீகரிப்பதை உள்ளடக்குகிறது. மாற்றத்தக்க பாதுகாப்பு என்பது கடன் கருவியாகும், இது வைத்திருப்பவருக்கு அதை வழங்கும் நிறுவனத்தின் பங்குகளாக மாற்றுவதற்கான உரிமையை வழங்குகிறது. இந்த வகை பாதுகாப்பு முதலீட்டாளருக்கு மதிப்பைக் கொண்டுள்ளது, அவர்கள் கடனுக்கான வட்டி செலுத்துதல்களைப் பெறலாம் அல்லது மதிப்பு அதிகரித்த பங்குகளை வாங்கத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். இந்த கூடுதல் மதிப்பின் காரணமாக, வழங்கும் நிறுவனம் வழக்கமாக இருப்பதை விட அதன் கடனில் குறைந்த வட்டி விகிதத்தை அடைய முடியும். தூண்டுதல் சலுகையின் கீழ் ஒரு நிறுவனத்தின் ஈக்விட்டியாக மாற்றப்படும் கடன் கருவிக்கான கணக்கியல், இதன் அளவுக்கான செலவை அங்கீகரிப்பதாகும்:

(அனைத்து பத்திரங்களின் நியாயமான மதிப்பு மற்றும் மாற்றப்பட்ட பிற கருத்தாய்வு) - (வழங்கப்பட்ட பத்திரங்களின் நியாயமான மதிப்பு)

இந்த கணக்கீட்டில் நியாயமான மதிப்பு ஒரு மாற்று தூண்டுதல் சலுகை ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்போது பத்திரங்களின் நியாயமான மதிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது. தூண்டுதல் சலுகை இல்லை என்றால், அதற்கு பதிலாக கடன் கருவியை ஒரு நிறுவனத்தின் ஈக்விட்டியாக மாற்றுவது கடன் கருவியில் கூறப்பட்ட அசல் மாற்று சலுகைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது என்றால், பரிவர்த்தனையில் ஒரு லாபம் அல்லது இழப்பை அங்கீகரிக்க வேண்டாம்.

எடுத்துக்காட்டாக, அர்மாடில்லோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் face 1,000 க்கு விற்கக்கூடிய face 1,000 முகத் தொகையை மாற்றக்கூடிய பத்திரத்தை வெளியிடுகிறது. இந்த பத்திரத்தை Ar 20 மாற்று விலையில் அர்மாடில்லோ பங்குகளாக மாற்ற முடியும். பத்திரங்களை வைத்திருப்பவர்களை நிறுவன பங்குகளாக மாற்றுவதற்கு, அர்மடிலோ அடுத்த 30 நாட்களுக்குள் மாற்றம் நடந்தால் மாற்று விலையை $ 10 ஆக குறைக்க முன்வருகிறார்.

பல முதலீட்டாளர்கள் புதிய மாற்று விதிமுறைகளை ஏற்றுக்கொண்டு தங்கள் பத்திரங்களை நிறுவன பங்குகளாக மாற்றுகிறார்கள். மாற்று தேதியில் அர்மாடில்லோவின் பங்குகளின் சந்தை விலை $ 30 ஆகும். இந்த தகவலின் அடிப்படையில், மாற்றத்தை செயல்படுத்த அர்மாடில்லோ செலுத்திய அதிகரிக்கும் கருத்தின் கணக்கீடு: