பக்கவாட்டு இணைப்பு

பக்கவாட்டு இணைப்பு என்பது ஏறக்குறைய ஒரே அளவிலான மற்றொரு நிறுவனத்துடன் இணைப்பதாகும். வணிகங்கள் பின்வரும் காரணங்களுக்காக பக்கவாட்டு இணைப்புகளில் நுழைகின்றன:

  • பில்லிங் நன்மைகள். ஒருங்கிணைந்த நிறுவனம் இப்போது பெரிய வருங்கால வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஏலத்திற்கு தகுதி பெறும் நிலையில் உள்ளது.

  • செலவு குறைப்பு. நிறுவனங்களை இணைப்பது தேவையற்ற மேல்நிலை செலவுகளை அகற்றுவதற்கான வாய்ப்பை உருவாக்குகிறது.

  • நிபுணத்துவம். ஒருங்கிணைந்த நிறுவனங்கள் இப்போது அதிக பணியாளர்களைக் கொண்டுள்ளன, இது முன்னர் இருந்ததை விட அதிக நிபுணத்துவத்தை அளிக்கிறது.

பின்வருவனவற்றையும் சேர்த்து பக்கவாட்டு இணைப்பை நிறைவு செய்வதில் தலையிடக்கூடிய பல சிக்கல்கள் உள்ளன:

  • கட்டுப்பாடு. ஒன்றிணைக்கும் இரண்டு நிறுவனங்களும் சகாக்கள் என்பதால், வணிகத்தை யார் கட்டுப்படுத்துகிறார்கள் என்பதற்கான தெளிவான அறிகுறி எதுவும் இல்லை.

  • உறுதியான பெயர். நிறுவனங்கள் ஒரே அளவிலானவை என்பதால், அதன் கார்ப்பரேட் பெயரின் பயன்பாட்டை செயல்படுத்தும் எந்தவொரு மேலாதிக்க நிறுவனமும் இல்லை. அதற்கு பதிலாக, இரு கட்சிகளும் பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய பெயரை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்.

  • இடம். மீண்டும், நிறுவனங்கள் ஒரே அளவிலானவை என்பதால், ஒருங்கிணைந்த நிறுவனம் எங்கு வசிக்கும் என்று பேச்சுவார்த்தை நடத்துவது கடினம்.