கடன் பங்கு வரையறை

கடன் பங்கு என்பது ஒரு வணிகத்தில் பங்குகள் ஆகும், அவை கடனுக்கான பிணையாக உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளன. பங்குகள் ஒரு பங்குச் சந்தையில் பகிரங்கமாக வர்த்தகம் செய்யப்படும்போது, ​​கட்டுப்பாடற்றதாக இருக்கும்போது, ​​கடனளிப்பவருக்கு இந்த வகை இணை மிகவும் மதிப்புமிக்கது, இதனால் பங்குகளை எளிதில் பணத்திற்கு விற்க முடியும். ஒரு வணிகத்தை தனிப்பட்ட முறையில் வைத்திருக்கும் போது இந்த ஏற்பாடு குறைவாகப் பயன்படுகிறது, ஏனெனில் கடன் வழங்குபவர் எளிதாக பங்குகளை விற்க முடியாது.

கடனளிப்பவர் கடனுக்கான காலத்திற்கு பங்குகளின் உடல் கட்டுப்பாட்டை தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும், மேலும் கடனை செலுத்தியவுடன் பங்குகளை அவற்றின் உரிமையாளருக்கு திருப்பித் தருவார். கடன் வாங்கியவர் கடனில் இயல்புநிலையாக இருந்தால், கடன் கொடுத்தவர் பின்னர் பங்குகளைத் தக்க வைத்துக் கொள்ளலாம்.

கடன் பங்கு என்பது ஒரு பெருநிறுவன கட்டுப்பாட்டு கண்ணோட்டத்தில் ஒரு சிக்கலாக இருக்கலாம், ஏனெனில் கடன் இயல்புநிலை என்பது கடன் வழங்குபவர் பங்குகளைப் பெறுகிறார் என்பதோடு, வணிகத்தில் தொடர்புடைய உரிமையின் சதவீதமும், அதனுடன் தொடர்புடைய அனைத்து வாக்களிக்கும் உரிமைகளும் அடங்கும். கடன் வாங்குபவரின் கட்டுப்பாட்டை எடுத்துக் கொள்ளும் நோக்கத்துடன் கடன் வழங்குபவர் கடனில் நுழைந்தால் இது ஒரு குறிப்பிட்ட பிரச்சினையாக இருக்கலாம்.

கடன் பங்கு ஏற்பாடு கடன் வழங்குபவருக்கு ஆபத்தானது, ஏனெனில் பிணையமாகப் பயன்படுத்தப்படும் பங்குகளின் சந்தை மதிப்பு குறையக்கூடும். இது நிகழும்போது, ​​மீதமுள்ள கடன் நிலுவைத் தொகைக்கு முழுமையான பாதுகாப்பு வழங்க இணை போதுமானதாக இருக்காது. கடன் அதிபரின் ஒரு பகுதியானது தொடர்ச்சியான அடிப்படையில் திருப்பிச் செலுத்தப்படுகிறதென்றால், இது ஒரு சிக்கல் குறைவு, ஏனெனில் காலப்போக்கில் கடன் இருப்பு குறைந்து கொண்டே இருக்கும். கடனை அதிக அளவில் செலுத்தினால், கடன் ஒப்பந்தத்தில் ஒரு பிரிவு இருக்கலாம், அதன் கீழ் பங்குகளின் சில பகுதிகள் கடன் வழங்கல் முடிவடைவதற்கு முன்பு கடன் வாங்குபவருக்கு திருப்பித் தரப்படும்.