சம்பாதித்த சம்பளம்

திரட்டப்பட்ட சம்பளம் என்பது ஊழியர்களால் சம்பாதிக்கப்பட்ட ஆனால் இன்னும் அவர்களுக்கு செலுத்தப்படாத சம்பளங்களுக்கான அறிக்கையிடல் காலத்தின் முடிவில் மீதமுள்ள பொறுப்பின் அளவைக் குறிக்கிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தின் அடிப்படையில் ஒரு வணிகத்தின் மீதமுள்ள இழப்பீட்டு பொறுப்பை தீர்மானிக்க இந்த தகவல் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

திரட்டப்பட்ட சம்பளங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு, திரு. ஜோன்ஸுக்கு மாதத்திற்கு $ 10,000 சம்பளம் வழங்கப்படுகிறது, இது மாதம் 25 ஆம் தேதி வழங்கப்படுகிறது. மாத இறுதியில், திரு. ஜோன்ஸின் முதலாளி அவருக்கு ஐந்து நாட்கள் ஊதியம் கொடுக்க வேண்டும், இது அவரது முழு மாத சம்பளத்தில் 16.6% ஆகும். ஆகையால், மாத இறுதியில், முதலாளி தனது சம்பளத்தின் இந்த செலுத்தப்படாத பகுதியை பிரதிபலிக்க 66 1,666.67 சம்பள செலவை ஈட்டுகிறார். நுழைவு ஒரு தலைகீழ் நுழைவு, அதாவது அடுத்த மாத தொடக்கத்தில் இது தலைகீழாக மாறுகிறது, அடுத்த மாதத்தின் பிற்பகுதியில் திரு. ஜோன்ஸுக்கு உண்மையான ஊதியக் கட்டணத்தால் மாற்றப்படும். இந்த ஊதியம் எந்தவொரு தொடர்புடைய ஊதிய வரிகளுக்கும் கூடுதல் நுழைவுடன் சேர்ந்து இருக்கலாம்.

திரட்டப்பட்ட சம்பள நுழைவு என்பது இழப்பீடு (அல்லது சம்பளம்) செலவுக் கணக்கில் ஒரு பற்று, மற்றும் திரட்டப்பட்ட ஊதியங்கள் (அல்லது சம்பளம்) கணக்கில் கடன். திரட்டப்பட்ட ஊதியக் கணக்கு ஒரு பொறுப்புக் கணக்கு, எனவே இருப்புநிலைக் குறிப்பில் தோன்றும். ஒரு வருடத்திற்குள் தொகை செலுத்தப்பட வேண்டும் என்றால், இந்த வரி உருப்படி இருப்புநிலைக் குறிப்பில் தற்போதைய பொறுப்பு என வகைப்படுத்தப்படுகிறது.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found