பங்கு போனஸ் திட்டம்

ஒரு பங்கு போனஸ் திட்டம் என்பது ஒரு ஊக்கத் திட்டமாகும், இதன் கீழ் ஊழியர்கள் தங்கள் முதலாளியின் பங்குகளின் பங்குகளுடன் ஈடுசெய்யப்படுவார்கள். இந்த ஏற்பாடு ஒரு தகுதிவாய்ந்த ஓய்வூதியத் திட்டமாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, எனவே இது ஓய்வூதியத் திட்டங்களுக்கான கட்டாய விதிகளுக்கு உட்பட்டது, அதாவது 59 1/2 வயதிற்கு முன்னர் திரும்பப் பெறுவதைத் தடை செய்வது, 70 1/2 வயதிலிருந்து குறைந்தபட்ச தேவையான விநியோகங்கள். அதிக இழப்பீடு பெறும் ஊழியர்களுக்கு ஆதரவாக எந்த பாகுபாடும் இருக்க முடியாது.

இந்த ஏற்பாடு இலாப பகிர்வு திட்டத்திற்கு ஒத்ததாக இருக்கிறது, தவிர, திட்டத்தில் முதலாளியின் பங்களிப்புகள் அதன் லாபத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டவை அல்ல. ஒவ்வொரு ஊழியரின் வருடாந்திர இழப்பீட்டில் 25% அதிகபட்ச பங்களிப்பு ஆகும். இந்த பங்களிப்புகள் முதலாளிக்கு வரி விலக்கு அளிக்கப்படுகின்றன. பங்கு விலையில் உள்ள எந்தவொரு பாராட்டிலிருந்தும் ஊழியர்கள் பெறலாம், ஆனால் இந்த ஏற்பாடு அவர்களுக்கு ஒரு பங்கு விலை வீழ்ச்சியின் அபாயத்தையும் தருகிறது - இது அவர்களின் ஓய்வூதிய சேமிப்பில் பெரும் பகுதியை ஒரு நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்யும்போது ஒரு பெரிய பிரச்சினையாக இருக்கலாம்.

தொடர்புடைய தலைப்புகள்

பங்கு அடிப்படையிலான இழப்பீட்டுக்கான கணக்கியல்

மனித வள வழிகாட்டி புத்தகம்