தீர்ந்துவிட்டது

ஒரு தயாரிப்புக்கான வாடிக்கையாளர் ஆர்டர்கள் கையில் வைக்கப்பட்டுள்ள சரக்குகளின் அளவை விட அதிகமாக இருக்கும்போது ஒரு இருப்பு ஏற்படுகிறது. தேவை எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமாக இருக்கும்போது, ​​சாதாரண ஆர்டர் மற்றும் பாதுகாப்பு பங்குகளின் அளவு அனைத்து ஆர்டர்களையும் நிரப்ப முடியாத அளவுக்கு குறைவாக இருக்கும்போது இந்த நிலைமை எழுகிறது. விநியோகச் சங்கிலியின் தாமதங்கள் மற்றும் ஒரு நிறுவனத்தின் உற்பத்தி செயல்முறையின் நிறுத்தங்கள் காரணமாக ஒரு இருப்பு ஏற்படலாம். வாடிக்கையாளர்கள் தேவையான பொருட்களை வேறு எங்கும் பார்ப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதால், ஒரு இருப்பு இழந்த விற்பனையின் அதிக ஆபத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இது நீண்டகால வாடிக்கையாளர் உறவுகளில் எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

கையிருப்பு நிலை வேண்டுமென்றே இருக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு விற்பனையாளருக்கு சரக்குகளில் முதலீடு செய்ய போதுமான மூலதனத்தை அணுக முடியாது, எனவே இது குறைந்த சரக்கு மட்டத்தை பராமரிக்கிறது மற்றும் அடிக்கடி இருப்பு வைப்பதன் விளைவுகளை ஏற்றுக்கொள்கிறது. அல்லது, எப்போதாவது தேவை அதிகரிக்கும் என்று ஒரு நிறுவனத்திற்குத் தெரியும், ஆனால் அவ்வப்போது தேவைப்படும் கூர்முனைகளை பூர்த்தி செய்ய ஒரு பெரிய சரக்கு முதலீட்டை பராமரிக்க விரும்பவில்லை.