விற்பனை இதழ்

விற்பனை இதழ் என்பது விரிவான விற்பனை பரிவர்த்தனைகளை சேமிக்க பயன்படுத்தப்படும் ஒரு துணை லெட்ஜர் ஆகும். பொது லெட்ஜரிலிருந்து அதிக அளவு பரிவர்த்தனைகளின் மூலத்தை அகற்றுவதும், இதன் மூலம் பொது லெட்ஜரை நெறிப்படுத்துவதும் இதன் முக்கிய நோக்கம். ஒவ்வொரு விற்பனை பரிவர்த்தனைக்கும் பின்வரும் தகவல்கள் பொதுவாக விற்பனை இதழில் சேமிக்கப்படும்:

  • பரிவர்த்தனை தேதி
  • கணக்கு எண்
  • வாடிக்கையாளர் பெயர்
  • விலைப்பட்டியல் எண்
  • விற்பனைத் தொகை (பெறத்தக்க கணக்குகளை டெபிட் செய்து விற்பனை கணக்கில் வரவு வைக்கவும்)

பத்திரிகை பெறத்தக்கவற்றை மட்டுமே சேமிக்கிறது; இதன் பொருள் பணமாக செய்யப்பட்ட விற்பனை விற்பனை இதழில் பதிவு செய்யப்படவில்லை. ரொக்கமாக செய்யப்பட்ட விற்பனை பண ரசீதுகள் இதழில் பதிவு செய்யப்படும்.

சுருக்கமாக, இந்த இதழில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள தகவல் வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட விலைப்பட்டியலின் சுருக்கமாகும்.

ஒவ்வொரு அறிக்கையிடல் காலத்தின் முடிவிலும், பற்றுகள் மற்றும் வரவுகளின் மொத்த தொகை பொது லெட்ஜருக்கு வெளியிடப்படுகிறது. பொது லெட்ஜரில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள இந்த இடுகையிடப்பட்ட நிலுவைகளை யாராவது ஆராய்ச்சி செய்ய விரும்பினால், அவர்கள் மீண்டும் விற்பனை இதழைக் குறிப்பிடுவார்கள், மேலும் விலைப்பட்டியலின் நகலை அணுக விற்பனை இதழில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள விலைப்பட்டியல் எண்ணைப் பயன்படுத்தலாம்.

விற்பனை இதழ் கருத்து பெரும்பாலும் கையேடு கணக்கியல் அமைப்புகளுடன் மட்டுமே உள்ளது; இது எப்போதும் கணினிமயமாக்கப்பட்ட கணக்கியல் அமைப்புகளில் பயன்படுத்தப்படாது.