அசாதாரண உருப்படிகளின் வரையறை

அசாதாரண பொருட்களின் கண்ணோட்டம்

கணக்கியலில் ஒரு அசாதாரண உருப்படி என்பது ஒரு நிகழ்வு அல்லது பரிவர்த்தனை என்பது அசாதாரணமாகக் கருதப்படுகிறது, இது சாதாரண நிறுவன நடவடிக்கைகளுடன் தொடர்புடையது அல்ல, மேலும் எதிர்காலத்தில் மீண்டும் நிகழ வாய்ப்பில்லை. அசாதாரணமான பொருட்களின் முறையான பயன்பாடு பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கணக்கியல் கோட்பாடுகளின் (GAAP) கீழ் நீக்கப்பட்டது, எனவே பின்வரும் விவாதம் வரலாற்று இயல்பாக கருதப்பட வேண்டும்.

ஒரு அசாதாரண உருப்படியைப் புகாரளிப்பது மிகவும் அரிதான நிகழ்வாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஏறக்குறைய எல்லா நிகழ்வுகளிலும், ஒரு நிகழ்வு அல்லது பரிவர்த்தனை ஒரு வணிகத்தின் இயல்பான இயக்க நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாகக் கருதப்பட்டது, மேலும் இதுபோன்று தெரிவிக்கப்பட்டது. எனவே, ஒரு வணிகமானது ஒரு அசாதாரண உருப்படியை ஒருபோதும் புகாரளிக்காது. GAAP குறிப்பாக பின்வரும் உருப்படிகளில் எழுதுதல், எழுதுதல், ஆதாயங்கள் அல்லது இழப்புகள் என்று கூறியது இல்லை அசாதாரண பொருட்களாக கருதப்பட வேண்டும்:

 • சொத்தை கைவிடுதல்

 • நீண்ட கால ஒப்பந்தங்களில் சம்பாதித்தல்

 • ஒரு நிறுவனத்தின் ஒரு கூறுகளை அகற்றுவது

 • வேலைநிறுத்தத்தின் விளைவுகள்

 • உபகரணங்கள் மற்றவர்களுக்கு குத்தகைக்கு விடப்படுகின்றன

 • அந்நிய செலாவணி பரிமாற்றம்

 • வெளிநாட்டு நாணய மொழிபெயர்ப்பு

 • தொட்டுணர முடியாத சொத்துகளை

 • சரக்குகள்

 • பெறத்தக்கவை

 • சொத்து விற்பனை

அசாதாரணமானவை என வகைப்படுத்தக்கூடிய பொருட்களின் எடுத்துக்காட்டுகள் பூகம்பத்தால் வசதிகளை அழித்தல் அல்லது ஆலங்கட்டி மழை சேதம் அரிதாக இருந்த ஒரு பிராந்தியத்தில் ஆலங்கட்டி மழையால் திராட்சைத் தோட்டத்தை அழித்தல். மாறாக, அசாதாரணமானதாக தகுதி பெறாத ஒரு பொருளின் எடுத்துக்காட்டு, அத்தகைய பயிர் சேதம் ஒப்பீட்டளவில் அடிக்கடி நிகழும் ஒரு பிராந்தியத்தில் வானிலை தொடர்பான பயிர் சேதம் ஆகும். இந்த அளவிலான விவரக்குறிப்பு தேவைப்பட்டது, ஏனென்றால் நிறுவனங்கள் அசாதாரணமான பொருட்களாக முடிந்தவரை பல இழப்புகளை வகைப்படுத்த முயன்றன, இதனால் அவை அறிக்கையிடல் நோக்கங்களுக்காக வருமான அறிக்கையின் அடிப்பகுதிக்கு தள்ளப்படலாம்.

வருமான அறிக்கையில் தனித்தனி வரி உருப்படிகளுக்குள் அசாதாரணமான பொருட்களைப் புகாரளிப்பதன் நோக்கம் ஒரு வணிகத்தின் செயல்பாட்டு மற்றும் நிதி முடிவுகளுடன் எந்த தொடர்பும் முற்றிலும் தொடர்பில்லாதது என்பதை வாசகருக்கு தெளிவுபடுத்துவதாகும்.

சர்வதேச நிதி அறிக்கை தரநிலைகள் (ஐ.எஃப்.ஆர்.எஸ்) ஒரு அசாதாரண பொருளின் கருத்தை பயன்படுத்துவதில்லை.

அசாதாரண பொருட்களின் வெளிப்பாடு

பின்வரும் ஏதேனும் நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்தால் வருமான அறிக்கையில் தனித்தனியாகக் கூறப்படும் ஒரு அசாதாரண உருப்படி:

 • அசாதாரண பொருட்களுக்கு முன் வருமானம் தொடர்பான பொருள் இது

 • அசாதாரண பொருட்களுக்கு முன் வருடாந்திர வருவாயின் போக்குக்கு இது பொருள்

 • இது மற்ற அளவுகோல்களால் பொருள்

அசாதாரண பொருட்கள் தனித்தனியாக வழங்கப்பட்டன, மற்றும் வருமான அறிக்கையில் சாதாரண செயல்பாடுகளின் முடிவுகளுக்குப் பிறகு, பொருட்களின் தன்மையை வெளிப்படுத்துதல் மற்றும் தொடர்புடைய வருமான வரிகளின் நிகரத்துடன்.

வருமான அறிக்கையில் அசாதாரணமான பொருட்கள் புகாரளிக்கப்பட்டிருந்தால், அசாதாரண பொருட்களுக்கான ஒரு பங்கு தகவலுக்கான வருவாய் வருமான அறிக்கையில் அல்லது அதனுடன் உள்ள குறிப்புகளில் வழங்கப்பட வேண்டும்.