உள் கட்டுப்பாடுகளின் வரம்புகள்

கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு ஒரு நிறுவனத்தின் கட்டுப்பாட்டு நோக்கங்கள் பூர்த்தி செய்யப்படும் என்பதற்கான முழுமையான உத்தரவாதத்தை அளிக்காது. அதற்கு பதிலாக, எந்தவொரு அமைப்பிலும் பல உள்ளார்ந்த வரம்புகள் உள்ளன, அவை உத்தரவாதத்தின் அளவைக் குறைக்கின்றன. இந்த உள்ளார்ந்த வரம்புகள் பின்வருமாறு:

  • கூட்டு. ஒருவருக்கொருவர் கண்காணிக்க ஒரு கட்டுப்பாட்டு முறையால் நோக்கம் கொண்ட இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நபர்கள் அதற்கு பதிலாக கணினியைத் தவிர்ப்பதற்கு ஒன்றிணைக்கலாம்.

  • மனித பிழை. ஒரு கட்டுப்பாட்டு அமைப்பில் ஈடுபட்டுள்ள ஒருவர் வெறுமனே தவறு செய்யலாம், ஒருவேளை ஒரு கட்டுப்பாட்டு படிகளைப் பயன்படுத்த மறந்துவிடுவார். அல்லது, ஒரு கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு எவ்வாறு பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பது நபருக்கு புரியவில்லை, அல்லது கணினியுடன் தொடர்புடைய வழிமுறைகளைப் புரிந்து கொள்ளவில்லை. தவறான நபரை ஒரு பணிக்கு ஒதுக்குவதால் இது ஏற்படலாம்.

  • மேலாண்மை மீறல். அவ்வாறு செய்ய அதிகாரம் கொண்ட நிர்வாகக் குழுவில் உள்ள ஒருவர் தனது தனிப்பட்ட நன்மைக்காக ஒரு கட்டுப்பாட்டு அமைப்பின் எந்தவொரு அம்சத்தையும் மீற முடியும்.

  • கடமைகளைப் பிரிப்பதைக் காணவில்லை. ஒரு கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு போதுமான கடமைகளைப் பிரித்து வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கலாம், இதனால் ஒரு நபர் அதன் சரியான செயல்பாட்டில் தலையிட முடியும்.

இதன் விளைவாக, உள் கட்டுப்பாடுகளின் எந்த அமைப்பும் சரியானதல்ல என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அது தோல்வியடைய அல்லது தவிர்க்கக்கூடிய ஒரு வழி எப்போதும் உள்ளது.