குக்கீ ஜாடி கணக்கியல்

ஒரு வணிக இலாபகரமான காலங்களில் அதிகப்படியான இருப்புக்களை அமைத்து, குறைந்த இலாப காலங்களில் இந்த இருப்புக்களை ஈர்க்கும்போது குக்கீ ஜாடி கணக்கியல் நிகழ்கிறது. நோக்கம் உண்மையில் இருப்பதை விட அமைப்பு மிகவும் நிலையான முடிவுகளை உருவாக்குகிறது என்ற தோற்றத்தை அளிப்பதாகும். ஒரு நிறுவனம் அதன் வருவாய் இலக்குகளை தொடர்ந்து பூர்த்தி செய்ய முடியும் என்று முதலீட்டாளர்கள் நம்பும்போது, ​​அவர்கள் அதன் பங்குகளில் அதிக மதிப்பை வைக்க முனைகிறார்கள், இது உண்மையில் மதிப்புள்ளதை விட கணிசமாக அதிகமாக இருக்கலாம். மாறாக, மாறுபட்ட முடிவுகளைக் கொண்ட வணிகம் இல்லை குக்கீ ஜாடி கணக்கியலைப் பயன்படுத்துவது பெரிய லாபங்கள் மற்றும் பெரிய இழப்புகளின் காலங்களைப் புகாரளிக்கும், இது முதலீட்டாளர்களை விரட்டுகிறது.

பகிரங்கமாக நடத்தப்படும் வணிகங்களிடையே குக்கீ ஜாடி கணக்கியலைப் பயன்படுத்துவதற்கு அதிக சோதனையானது உள்ளது, ஏனெனில் அவ்வாறு செய்வது முதலீட்டாளர்களைப் பற்றி முதலீட்டு சமூகத்திற்கு மிகவும் சாதகமான அறிக்கைகளை வெளியிடுவதில் தவறாக வழிநடத்தும். வருவாயைப் புகாரளிப்பதற்கான இந்த அணுகுமுறை உண்மையான முடிவுகளைப் பிரதிபலிக்காது, எனவே மோசடி அறிக்கையிடலாகக் கருதலாம்.

மிகவும் பொதுவான இருப்புக்களை (மோசமான கடன்கள் போன்றவை) அதிகமாக மதிப்பிடுவதன் மூலம் அல்லது கையகப்படுத்துதல் அல்லது குறைத்தல் போன்ற ஒரு முறை நிகழ்வுகளிலிருந்து எதிர்பார்க்கப்படும் இழப்புகளுக்கு பெரிய ஒரு முறை கட்டணங்களை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம் குக்கீ ஜாடி இருப்புக்களை உருவாக்க முடியும்.

தேவைப்படும் போதெல்லாம் இருப்புக்களின் “குக்கீ ஜாடி” பயன்படுத்தும் நடைமுறையிலிருந்து இந்த சொல் வருகிறது.