பேக்ஃப்ளஷ் கணக்கியல்

பேக்ஃப்ளஷ் கணக்கியல் என்பது ஒரு பொருளின் உற்பத்தி முடிவடையும் வரை நீங்கள் காத்திருக்கும்போது, ​​பின்னர் தயாரிப்பை உருவாக்கத் தேவையான பங்குகளிலிருந்து சரக்கு தொடர்பான அனைத்து வெளியீடுகளையும் பதிவுசெய்க. இந்த அணுகுமுறை பல்வேறு உற்பத்தி நிலைகளில் தயாரிப்புகளுக்கான அனைத்து கைமுறையான பணிகளையும் தவிர்ப்பதன் நன்மையைக் கொண்டுள்ளது, இதன் மூலம் ஏராளமான பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய எழுத்தர் உழைப்பு ஆகியவற்றை நீக்குகிறது. கணினி அனைத்து பரிவர்த்தனைகளையும் கையாளும் வகையில், பேக்ஃப்ளஷ் கணக்கியல் முற்றிலும் தானியங்கி. அதற்கான சூத்திரம்:

(உற்பத்தி செய்யப்படும் அலகுகளின் எண்ணிக்கை) x (ஒவ்வொரு கூறுக்கும் பொருட்களின் மசோதாவில் பட்டியலிடப்பட்ட அலகு எண்ணிக்கை)

= கையிருப்பில் இருந்து அகற்றப்பட்ட மூலப்பொருள் அலகுகளின் எண்ணிக்கை

பேக்ஃப்ளஷிங் என்பது தயாரிப்புகளுக்கு செலவுகளை ஒதுக்குவது மற்றும் சரக்குகளை நிவாரணம் செய்வது போன்ற சிக்கல்களுக்கு கோட்பாட்டளவில் நேர்த்தியான தீர்வாகும், ஆனால் அதை செயல்படுத்துவது கடினம். பேக்ஃப்ளஷ் கணக்கியல் பின்வரும் சிக்கல்களுக்கு உட்பட்டது:

  • துல்லியமான உற்பத்தி எண்ணிக்கை தேவை. தயாரிக்கப்பட்ட முடிக்கப்பட்ட பொருட்களின் எண்ணிக்கை பேக்ஃப்ளஷ் சமன்பாட்டில் உள்ள பெருக்கி ஆகும், எனவே தவறான எண்ணிக்கையானது தவறான அளவு கூறுகள் மற்றும் மூலப்பொருட்களை பங்குகளிலிருந்து விடுவிக்கும்.

  • பொருட்களின் துல்லியமான மசோதா தேவை. பொருட்களின் மசோதா ஒரு பொருளைக் கட்டமைக்கப் பயன்படுத்தப்படும் கூறுகள் மற்றும் மூலப்பொருட்களின் முழுமையான உருப்படியைக் கொண்டுள்ளது. மசோதாவில் உள்ள உருப்படிகள் சரியாக இல்லாவிட்டால், பேக்ஃப்ளஷ் சமன்பாடு தவறான அளவு கூறுகள் மற்றும் மூலப்பொருட்களை கையிருப்பில் இருந்து விடுவிக்கும்.

  • சிறந்த ஸ்கிராப் அறிக்கையிடல் தேவை. ஒரு மசோதா பொருட்களில் எதிர்பார்க்கப்படாத ஒரு உற்பத்தி செயல்முறையில் தவிர்க்க முடியாமல் ஸ்கிராப் அல்லது மறுவேலை இருக்கும். இந்த உருப்படிகளை நீங்கள் சரக்குகளிலிருந்து தனித்தனியாக நீக்கவில்லை என்றால், அவை சரக்கு பதிவுகளில் இருக்கும், ஏனெனில் பேக்ஃப்ளஷ் சமன்பாடு அவற்றைக் கணக்கில் கொள்ளாது.

  • வேகமான உற்பத்தி சுழற்சி நேரம் தேவை. ஒரு தயாரிப்பு முடிந்தபின்னர் பேக்ஃப்ளஷிங் சரக்குகளிலிருந்து பொருட்களை அகற்றாது, எனவே பேக்ஃப்ளஷிங் ஏற்படும் வரை சரக்கு பதிவுகள் முழுமையடையாது. எனவே, இந்த இடைவெளியை முடிந்தவரை குறுகியதாக வைத்திருக்க விரைவான உற்பத்தி சுழற்சி நேரம் சிறந்த வழியாகும். பேக்ஃப்ளஷிங் முறையின் கீழ், பணியில் உள்ள சரக்குகளின் பதிவு செய்யப்பட்ட அளவு இல்லை.

நீண்ட உற்பத்தி செயல்முறைகளுக்கு பேக்ஃப்ளஷிங் பொருத்தமானதல்ல, ஏனெனில் தயாரிப்புகள் முடிவடைந்த பின்னர் சரக்கு பதிவுகள் குறைக்க அதிக நேரம் எடுக்கும். தனிப்பயனாக்கப்பட்ட தயாரிப்புகளின் உற்பத்திக்கும் இது பொருந்தாது, ஏனெனில் இதற்கு உற்பத்தி செய்யப்படும் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒரு தனித்துவமான மசோதாவை உருவாக்க வேண்டும்.

இங்கே எழுப்பப்பட்ட எச்சரிக்கைகள் பேக்ஃப்ளஷ் கணக்கியலைப் பயன்படுத்துவது சாத்தியமில்லை என்று அர்த்தமல்ல. வழக்கமாக, ஒரு உற்பத்தி திட்டமிடல் அமைப்பு சில தயாரிப்புகளுக்கு பேக்ஃப்ளஷ் கணக்கியலைப் பயன்படுத்த உங்களை அனுமதிக்கிறது, எனவே நீங்கள் அதை ஒரு பகுப்பாய்வு அடிப்படையில் இயக்கலாம். இது பைலட் கருத்தை சோதிக்க மட்டுமல்லாமல், அது வெற்றிபெற வாய்ப்புள்ள சூழ்நிலைகளில் மட்டுமே பயன்படுத்தவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். எனவே, பேக்ஃப்ளஷ் கணக்கியல் ஒரு கலப்பின அமைப்பில் இணைக்கப்படலாம், இதில் உற்பத்தி கணக்கியலின் பல முறைகள் பயன்படுத்தப்படலாம்.