இயக்க குத்தகை

இயக்க குத்தகை என்பது குத்தகைதாரரிடமிருந்து ஒரு சொத்தை வாடகைக்கு எடுப்பது, ஆனால் சொத்தின் உரிமையை குத்தகைதாரருக்கு மாற்றும் விதிமுறைகளின் கீழ் அல்ல. வாடகைக் காலத்தில், குத்தகைதாரர் பொதுவாக சொத்தின் கட்டுப்பாடற்ற பயன்பாட்டைக் கொண்டிருக்கிறார், ஆனால் குத்தகையின் முடிவில் சொத்தின் நிலைக்கு அது பொறுப்பாளருக்குத் திருப்பித் தரப்படும். ஒரு வணிக குத்தகை அதன் சொத்துக்களை தொடர்ச்சியான அடிப்படையில் மாற்ற வேண்டிய சூழ்நிலைகளில் ஒரு இயக்க குத்தகை குறிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும், எனவே புதிய சொத்துக்களுக்கு பழைய சொத்துக்களை சரியான இடைவெளியில் மாற்ற வேண்டிய அவசியம் உள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, குத்தகைதாரர் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை அலுவலக ஒளிநகலை மாற்ற முடிவு செய்திருக்கலாம், எனவே இந்த உபகரணங்களை தொடர்ந்து புதுப்பிக்க தொடர்ச்சியான இயக்க குத்தகைகளில் நுழைகிறது. ஆட்டோமொபைல்கள் பொதுவாக இயக்க குத்தகை ஏற்பாடுகளின் கீழ் குத்தகைக்கு விடப்படுகின்றன.

ஒரு குத்தகைதாரர் ஒரு குத்தகையை ஒரு இயக்க குத்தகையாக நியமித்திருக்கும்போது, ​​குத்தகைதாரர் குத்தகை காலத்தின் அடிப்படையில் பின்வருவனவற்றை அங்கீகரிக்க வேண்டும்:

  • ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஒரு குத்தகை செலவு, குத்தகையின் மொத்த செலவு குத்தகை காலத்திற்கு ஒரு நேர்-வரி அடிப்படையில் ஒதுக்கப்படுகிறது. ஒதுக்கீட்டின் மற்றொரு முறையான மற்றும் பகுத்தறிவு அடிப்படை இருந்தால் இதை மாற்றலாம், இது அடிப்படை சொத்திலிருந்து பெறப்பட வேண்டிய நன்மை பயன்பாட்டு முறையை மிக நெருக்கமாக பின்பற்றுகிறது.

  • குத்தகைப் பொறுப்பில் சேர்க்கப்படாத எந்த மாறுபட்ட குத்தகைக் கொடுப்பனவுகளும்

  • பயன்பாட்டு உரிமையின் எந்தவொரு குறைபாடும்

இயக்க குத்தகையின் வாழ்க்கையின் எந்த கட்டத்திலும், குத்தகையின் மீதமுள்ள செலவு மொத்த குத்தகைக் கொடுப்பனவுகளாகக் கருதப்படுகிறது, மேலும் குத்தகையுடன் தொடர்புடைய அனைத்து ஆரம்ப நேரடி செலவுகளும், முந்தைய காலங்களில் ஏற்கனவே அங்கீகரிக்கப்பட்ட குத்தகை செலவைக் கழித்தல்.

தொடக்க தேதிக்குப் பிறகு, குத்தகைதாரர் இதுவரை செய்யப்படாத குத்தகைக் கொடுப்பனவுகளின் தற்போதைய மதிப்பில் குத்தகை பொறுப்பை அளவிடுகிறார், தொடக்க தேதியில் நிறுவப்பட்ட அதே தள்ளுபடி விகிதத்தைப் பயன்படுத்தி. தொடக்க தேதிக்குப் பிறகு, குத்தகைதாரர் குத்தகைப் பொறுப்பின் அளவின் பயன்பாட்டு உரிமையின் சொத்தை அளவிடுகிறார், பின்வரும் உருப்படிகளுக்கு சரிசெய்யப்படுகிறார்:

  • சொத்தின் ஏதேனும் குறைபாடு

  • ப்ரீபெய்ட் அல்லது திரட்டப்பட்ட குத்தகைக் கொடுப்பனவுகள்

  • பெறப்பட்ட குத்தகை சலுகைகளின் மீதமுள்ள இருப்பு

  • எந்த கட்டுப்பாடற்ற ஆரம்ப நேரடி செலவுகள்

குத்தகைதாரர் ஒரு இயக்க குத்தகையின் கீழ் உள்ள சொத்தை அதன் புத்தகங்களில் ஒரு நிலையான சொத்தாக பதிவுசெய்கிறார், மேலும் அதன் பயனுள்ள வாழ்நாளில் சொத்தை மதிப்பிடுகிறார்.