தவணை முறை

ஒரு விற்பனையாளர் ஒரு வாடிக்கையாளரை பல ஆண்டுகளில் விற்பனைக்கு செலுத்த அனுமதிக்கும்போது, ​​பரிவர்த்தனை பெரும்பாலும் தவணை முறையைப் பயன்படுத்தி விற்பனையாளரால் கணக்கிடப்படுகிறது. நீண்ட காலமாக சம்பந்தப்பட்டிருப்பதால், வாடிக்கையாளர் செலுத்துதலிலிருந்து இழப்பு ஏற்படும் ஆபத்து அதிகமாக உள்ளது, எனவே ஒரு விவேகமுள்ள நபர் விற்பனையின் சில பகுதியை அங்கீகரிப்பதை ஒத்திவைப்பார் - இதுதான் தவணை முறை செய்கிறது.

தவணை முறை பயன்படுத்தப்படும் முதன்மை சூழ்நிலை ஒரு பரிவர்த்தனையாகும், அதில் வாங்குபவர் விற்பனையாளருக்கு பல குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிகளை செலுத்துகிறார், மேலும் வாடிக்கையாளரிடமிருந்து பணத்தின் வசூலை தீர்மானிக்க முடியாது. பெரிய டாலர் பொருட்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த அங்கீகார முறையாகும்,

  • மனை

  • இயந்திரங்கள்

  • நுகர்வோர் உபகரணங்கள்

பல ஆண்டுகளாக கொடுப்பனவுகள் பெறப்படும்போது, ​​பொதுவான சம்பள அடிப்படையிலான கணக்கீட்டை விட தவணை முறை சிறந்தது, ஏனென்றால் பரிவர்த்தனையில் உள்ளார்ந்த அனைத்து ஆபத்துகளையும் காரணியாக்காமல், வருவாய் முழுவதையும் சம்பள அடிப்படையில் அடையாளம் காணலாம். தவணை முறை மிகவும் பழமைவாதமானது, அதில் வருவாய் அங்கீகாரம் எதிர்காலத்தில் தள்ளப்படுகிறது, இதன் மூலம் உண்மையான பண ரசீதுகளை வருவாயுடன் இணைப்பது எளிதாகிறது.

தவணை முறையின் ஒரு கண்ணோட்டம் என்னவென்றால், அதைப் பயன்படுத்தும் ஒருவர் உண்மையான பரிவர்த்தனை பெறும் வரை விற்பனை பரிவர்த்தனையின் மொத்த விளிம்பை ஒத்திவைக்கிறார். பெறத்தக்க கணக்குகள் இறுதியில் சேகரிக்கப்படும்போது, ​​பின்வரும் கணக்கீட்டிலிருந்து ஒத்திவைக்கப்பட்ட மொத்த லாபத்தின் ஒரு பகுதி அங்கீகரிக்கப்படுகிறது:

மொத்த லாபம்% x பணம் சேகரிக்கப்பட்டது

தவணை முறையைப் பயன்படுத்துவதற்கு தொடர்புடைய தவணைக் கொடுப்பனவுகளின் கால அளவை மேம்படுத்துவதற்கான பதிவு நிலை தேவைப்படுகிறது. இன்னும் அங்கீகரிக்கப்படாத ஒவ்வொரு ஒப்பந்தத்திலும் மீதமுள்ள ஒத்திவைக்கப்பட்ட வருவாயின் அளவையும், ஒவ்வொரு தனி ஆண்டிலும் தவணை விற்பனையின் மொத்த லாப சதவீதத்தையும் கணக்கியல் ஊழியர்கள் கண்காணிக்க வேண்டும். தவணை விற்பனை பரிவர்த்தனைக்கு கணக்கிட பின்வரும் படிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன:

  1. தவணை விற்பனையை மற்ற வகை விற்பனையிலிருந்து தனித்தனியாக பதிவுசெய்து, பெறத்தக்கவைகளை முதலில் உருவாக்கிய ஆண்டால் அடுக்கப்பட்ட தொடர்புடைய பெறுதல்களைக் கண்காணிக்கவும்.

  2. அவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட தவணை விற்பனைக்கு வரும்போது பண ரசீதுகளைக் கண்டறியவும்.

  3. ஒவ்வொரு நிதியாண்டின் முடிவிலும், தவணை விற்பனை வருவாய் மற்றும் அந்த ஆண்டில் நிகழும் விற்பனை செலவு ஆகியவை ஒத்திவைக்கப்பட்ட மொத்த இலாபக் கணக்கிற்கு மாற்றவும்.

  4. அந்த ஆண்டில் நிகழும் தவணை விற்பனைக்கான மொத்த லாப வீதத்தைக் கணக்கிடுங்கள்.

  5. உணரக்கூடிய மொத்த லாபத்தைப் பெற நடப்பு ஆண்டு விற்பனையிலிருந்து பெறத்தக்கவைகளில் சேகரிக்கப்பட்ட பணத்திற்கு நடப்பு ஆண்டிற்கான மொத்த இலாப வீதத்தைப் பயன்படுத்துங்கள்.

  6. முந்தைய ஆண்டுகளுக்கான மொத்த இலாப விகிதத்தை அந்த முந்தைய காலங்களில் நிகழும் தவணை விற்பனையுடன் தொடர்புடைய பண ரசீதுகளுக்குப் பயன்படுத்துங்கள், இதன் விளைவாக மொத்த லாபத்தின் அளவை அங்கீகரிக்கவும்.

  7. நடப்பு ஆண்டின் இறுதியில் ஒத்திவைக்கப்பட்ட மொத்த லாபம் அடுத்த ஆண்டுக்கு முன்னோக்கி கொண்டு செல்லப்படுகிறது, அதனுடன் தொடர்புடைய பெறத்தக்கவைகள் செலுத்தப்படும் பிற்காலத்தில் அங்கீகரிக்கப்படும்.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found