இரட்டை நுழைவு கணக்கியல்

இரட்டை நுழைவு கணக்கியல் கண்ணோட்டம்

இரட்டை நுழைவு கணக்கியல் என்பது ஒரு பதிவு வைத்திருக்கும் அமைப்பாகும், இதன் கீழ் ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனையும் குறைந்தது இரண்டு கணக்குகளில் பதிவு செய்யப்படுகிறது. ஒரு பரிவர்த்தனையில் பயன்படுத்தக்கூடிய கணக்குகளின் எண்ணிக்கையில் வரம்பு இல்லை, ஆனால் குறைந்தபட்சம் இரண்டு கணக்குகள். ஒவ்வொரு கணக்கிலும் இரண்டு நெடுவரிசைகள் உள்ளன, இடதுபுறத்தில் பற்று உள்ளீடுகளும் வலதுபுறத்தில் கடன் உள்ளீடுகளும் உள்ளன. இரட்டை நுழைவு கணக்கியலில், அனைத்து பற்று உள்ளீடுகளின் மொத்தம் அனைத்து கடன் உள்ளீடுகளின் மொத்தத்துடன் பொருந்த வேண்டும். இது நிகழும்போது, ​​பரிவர்த்தனை "சமநிலையில்" இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. மொத்தம் உடன்படவில்லை என்றால், பரிவர்த்தனை "சமநிலையற்றது" என்று கூறப்படுகிறது, மேலும் பரிவர்த்தனை சரி செய்யப்படும் வரை நிதி அறிக்கைகளை உருவாக்க இதன் விளைவாக வரும் தகவலை நீங்கள் பயன்படுத்த முடியாது.

இரட்டை நுழைவு கணக்கியல் வரையறைகள்

பற்று மற்றும் கடன் வரையறைகள்:

 • பற்று ஒரு கணக்கு உள்ளீட்டின் ஒரு பகுதி, அது ஒரு சொத்து அல்லது செலவுக் கணக்கை அதிகரிக்கிறது, அல்லது ஒரு பொறுப்பு அல்லது பங்கு கணக்கைக் குறைக்கிறது. இது ஒரு கணக்கியல் பதிவில் இடதுபுறமாக நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

 • கடன் ஒரு கணக்கியல் பதிவின் ஒரு பகுதி, இது ஒரு பொறுப்பு அல்லது பங்கு கணக்கை அதிகரிக்கிறது, அல்லது ஒரு சொத்து அல்லது செலவுக் கணக்கைக் குறைக்கிறது. இது ஒரு கணக்கியல் பதிவில் வலப்புறம் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

ஒரு கணக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட சொத்து, பொறுப்பு, பங்கு, வருவாய், செலவு, ஆதாயம் அல்லது இழப்பு ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடைய ஒரு தனி, விரிவான பதிவு. கணக்குகளின் எடுத்துக்காட்டுகள்:

 • பணம் (சொத்து கணக்கு: பொதுவாக பற்று இருப்பு)

 • பெறத்தக்க கணக்குகள் (சொத்து கணக்கு: பொதுவாக பற்று இருப்பு)

 • சரக்கு (சொத்து கணக்கு: பொதுவாக பற்று இருப்பு)

 • நிலையான சொத்துக்கள் (சொத்து கணக்கு: பொதுவாக ஒரு பற்று இருப்பு)

 • செலுத்த வேண்டிய கணக்குகள் (பொறுப்புக் கணக்கு: பொதுவாக கடன் இருப்பு)

 • திரட்டப்பட்ட கடன்கள் (பொறுப்புக் கணக்கு: பொதுவாக கடன் இருப்பு)

 • செலுத்த வேண்டிய குறிப்புகள் (பொறுப்புக் கணக்கு: பொதுவாக கடன் இருப்பு)

 • பொதுவான பங்கு (பங்கு கணக்கு: பொதுவாக கடன் இருப்பு)

 • தக்க வருவாய் (பங்கு கணக்கு: பொதுவாக கடன் இருப்பு)

 • வருவாய் - தயாரிப்புகள் (வருவாய் கணக்கு: பொதுவாக கடன் இருப்பு)

 • வருவாய் - சேவைகள் (வருவாய் கணக்கு: பொதுவாக கடன் இருப்பு)

 • விற்கப்பட்ட பொருட்களின் விலை (செலவு கணக்கு: பொதுவாக ஒரு பற்று இருப்பு)

 • ஊதிய செலவு (செலவு கணக்கு: பொதுவாக ஒரு பற்று இருப்பு)

 • பயன்பாட்டு செலவு (செலவு கணக்கு: பொதுவாக ஒரு பற்று இருப்பு)

 • பயணம் மற்றும் பொழுதுபோக்கு (செலவுக் கணக்கு: பொதுவாக பற்று இருப்பு)

 • சொத்து விற்பனையில் ஆதாயம் (கணக்கு ஆதாயம்: பொதுவாக கடன் இருப்பு)

 • சொத்து விற்பனையில் இழப்பு (இழப்பு கணக்கு: பொதுவாக ஒரு பற்று இருப்பு)

இரட்டை நுழைவு கணக்கியல் எடுத்துக்காட்டுகள்

பல்வேறு வணிக பரிவர்த்தனைகளுடன் தொடர்புடைய இரட்டை நுழைவு கணக்கியல் உள்ளீடுகள் இங்கே:

 • பொருட்கள் வாங்க. நீங்கள் மூன்றாம் தரப்பினருக்கு விற்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் $ 1,000 பொருட்களை வாங்குகிறீர்கள். நுழைவு என்பது சரக்கு (சொத்து) கணக்கிற்கான பற்று மற்றும் பண (சொத்து) கணக்கிற்கான கடன். இந்த வழக்கில், நீங்கள் ஒரு சொத்தை (பணத்தை) மற்றொரு சொத்துக்கு (சரக்கு) மாற்றிக் கொள்கிறீர்கள்.

 • பொருட்களை விற்கவும். நீங்கள் பொருட்களை வாங்குபவருக்கு, 500 1,500 க்கு விற்கிறீர்கள். இந்த சூழ்நிலையில் இரண்டு உள்ளீடுகள் உள்ளன. ஒன்று, பெறத்தக்க கணக்குகளுக்கு, 500 1,500 மற்றும் ஒரு வருவாய் கணக்கில், 500 1,500 க்கு ஒரு பற்று. இதன் பொருள் நீங்கள் வருவாயைப் பதிவு செய்கிறீர்கள், அதே நேரத்தில் ஒரு வாடிக்கையாளர் (பெறத்தக்க கணக்குகள்) பதிவுசெய்கிறார், இது வாடிக்கையாளர் இப்போது உங்களுக்குக் கொடுக்க வேண்டிய தொகையைக் குறிக்கிறது. இரண்டாவது நுழைவு விற்கப்பட்ட பொருட்களின் விலை (செலவு) கணக்கில் $ 1,000 பற்று மற்றும் சரக்கு (சொத்து) கணக்கில் அதே தொகையில் கடன். சரக்குச் சொத்தை நாங்கள் செலவுக்கு வசூலிக்கும்போது அதை நீக்குவதை இது பதிவு செய்கிறது. ஒன்றாக இணைக்கும்போது, ​​பொருட்களின் விலை $ 1,000 மற்றும், 500 1,500 வருவாய் $ 500 இலாபம் ஈட்டுகிறது.

 • ஊதிய ஊழியர்களுக்கு. நீங்கள் ஊழியர்களுக்கு $ 5,000 செலுத்துகிறீர்கள். இது ஊதிய (செலவு) கணக்கிற்கான பற்று மற்றும் பண (சொத்து) கணக்கில் வரவு. ஊழியர்களுக்கு பணம் செலுத்துவதன் மூலம் நீங்கள் பணச் சொத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்பதே இதன் பொருள்.

 • ஒரு நிலையான சொத்தை வாங்கவும். ஒரு இயந்திரத்திற்கு நீங்கள் ஒரு சப்ளையருக்கு, 000 4,000 செலுத்துகிறீர்கள். நுழைவு என்பது நிலையான சொத்துக்கள் (சொத்து) கணக்கில், 000 4,000 பற்று மற்றும் பண (சொத்து) கணக்கில், 000 4,000 கடன். இந்த வழக்கில், நீங்கள் ஒரு சொத்தை (பணத்தை) மற்றொரு சொத்துக்கு (சரக்கு) மாற்றிக் கொள்கிறீர்கள்.

 • கடன். நீங்கள் வங்கியில் இருந்து $ 10,000 கடன் வாங்குகிறீர்கள். நுழைவு என்பது பண (சொத்து) கணக்கில் $ 10,000 பற்று மற்றும் செலுத்த வேண்டிய (பொறுப்பு) கணக்கில் $ 10,000 கடன். எனவே, பணத்தைப் பெறுவதற்காக நீங்கள் ஒரு பொறுப்பைச் செய்கிறீர்கள்.

 • பங்குகளை விற்கவும். நீங்கள், 000 8,000 பங்குகளை முதலீட்டாளர்களுக்கு விற்கிறீர்கள். நுழைவு என்பது பண (சொத்து) கணக்கில், 000 8,000 பற்று மற்றும் பொதுவான பங்கு (பங்கு) கணக்கில், 000 8,000 கடன்.

 • கிரெடிட் கார்டு அறிக்கையை செலுத்துங்கள். நீங்கள் ஒரு கிரெடிட் கார்டு அறிக்கையை, 000 6,000 செலுத்துகிறீர்கள், மேலும் கொள்முதல் அனைத்தும் செலவுகளுக்கானவை. நுழைவு மொத்தம், 000 6,000 பல செலவுக் கணக்குகளில் பற்று மற்றும் 6,000 டாலர் (சொத்து) கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு, நீங்கள் பல்வேறு செலவினங்களைச் செலுத்துவதன் மூலம் ஒரு சொத்தை உட்கொள்கிறீர்கள்.

ஆகவே, இரட்டை நுழைவு கணக்கியலுக்கான முக்கிய அம்சம் என்னவென்றால், ஒரு பரிவர்த்தனை எப்போதும் குறைந்தது இரண்டு கணக்குகளில் ஒரு பதிவைத் தூண்டுகிறது, ஏனெனில் சொத்துக்கள் மற்றும் பொறுப்புகள் படிப்படியாக ஒரு வணிகத்தின் ஊடாகப் பாய்ந்து வருவாய், செலவுகள், ஆதாயங்கள் மற்றும் இழப்புகளாக மாற்றப்படுகின்றன.

இரட்டை நுழைவு கணக்கியலுக்கான மாற்று

கணக்கியலின் எளிமையான பதிப்பு ஒற்றை நுழைவு கணக்கியல் ஆகும், இது அடிப்படையில் ஒரு காசோலை புத்தகத்திலிருந்து இயக்கப்படும் பண அடிப்படையிலான அமைப்பாகும். இந்த அணுகுமுறையின் கீழ், சொத்துக்கள் மற்றும் பொறுப்புகள் முறையாக கண்காணிக்கப்படுவதில்லை, அதாவது இருப்புநிலைக் குறிப்பை உருவாக்க முடியாது.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found