விற்கப்படும் பொருட்களின் விலையை எவ்வாறு கணக்கிடுவது

விற்கப்பட்ட பொருட்களின் விலை ஒரு அறிக்கையிடல் காலத்தில் விற்கப்படும் பொருட்களுடன் தொடர்புடைய மொத்த செலவு ஆகும். விற்கப்பட்ட பொருட்களின் விலை ஒரு வணிகத்தின் மொத்த விளிம்பில் வருவதற்கு அறிவிக்கப்பட்ட வருவாயிலிருந்து கழிக்கப்படுகிறது. விற்கப்பட்ட பொருட்களின் விலையைக் கணக்கிடுவதற்கான ஒரு வழி, விற்கப்படும் பொருட்களின் விலையுடன் தொடர்புடையதாகக் குறிப்பிடப்படும் ஒவ்வொரு பொது லெட்ஜர் கணக்குகளிலும் பட்டியலிடப்பட்ட கால-குறிப்பிட்ட செலவை ஒருங்கிணைப்பதாகும். இந்த பட்டியலில் பொதுவாக பின்வரும் கணக்குகள் உள்ளன:

  • நேரடி பொருட்கள்

  • வணிக

  • நேரடி உழைப்பு

  • தொழிற்சாலை மேல்நிலை

  • சரக்கு மற்றும் சரக்கு வெளியே

இந்த செலவு வழக்கமாக விற்பனையுடன் மாறுபடும் என்பதால், பட்டியலில் கமிஷன் செலவும் இருக்கலாம். விற்கப்படும் பொருட்களின் விலையில் நிர்வாக அல்லது விற்பனை செலவுகள் எதுவும் இல்லை.

கூடுதலாக, விற்கப்பட்ட பொருட்களின் விலை முடிவடையும் சரக்கு இருப்புக்கு காரணியாக இருக்க வேண்டும். முடிவடையும் சரக்குகளின் புத்தக இருப்புடன் பொருந்தாத ஒரு உடல் சரக்கு எண்ணிக்கை இருந்தால், வேறுபாடு விற்கப்படும் பொருட்களின் விலைக்கு விதிக்கப்பட வேண்டும்.

விற்கப்பட்ட பொருட்களின் விலையைக் கணக்கிடுவதற்கான ஒரு மாற்று வழி, பின்வரும் சரக்கு முறையைப் பயன்படுத்துவது, இது பின்வரும் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்துகிறது:

சரக்குகளின் ஆரம்பம் + கொள்முதல் - சரக்குகளை முடித்தல் = விற்கப்பட்ட பொருட்களின் விலை

ஆகவே, ஒரு நிறுவனம் 1,000,000 டாலர் சரக்குகளைத் தொடங்கியிருந்தால், 8 1,800,000 காலகட்டத்தில் கொள்முதல் செய்தால், மற்றும், 000 500,000 சரக்குகளை முடிவுக்குக் கொண்டுவந்தால், அந்தக் காலத்திற்கு விற்கப்பட்ட பொருட்களின் விலை 3 2,300,000 ஆகும்.

குறிப்பிட்ட சரக்கு முறையைப் பயன்படுத்த, தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்கள் தொடர்பான கொள்முதல் "கொள்முதல்" கணக்கில் குவிக்கப்பட வேண்டும்.

விற்கப்பட்ட பொருட்களின் விலையை கணக்கிடுவது மிகவும் எளிமையானது அல்ல. பின்வரும் அனைத்து காரணிகளும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும்:

  • வழக்கற்றுப் போனதாக நியமிக்கப்பட்ட எந்தவொரு சரக்குப் பொருட்களுக்கும் செலவு செய்ய கட்டணம் வசூலித்தல்.

  • வேறுபட்ட FIFO அல்லது LIFO செலவு அடுக்கு பயன்படுத்தப்படும்போது பொருட்களின் விலையை மாற்றுதல். மாற்றாக, பொருட்களின் விலையைப் பெற சராசரி செலவு முறை பயன்படுத்தப்படலாம்.

  • அசாதாரணமாகக் கருதப்படும் எந்தவொரு ஸ்கிராப்பையும் மேல்நிலைக்கு வசூலிப்பதை விட செலவு செய்ய கட்டணம் வசூலித்தல்.

  • பொருட்கள், உழைப்பு மற்றும் மேல்நிலை ஆகியவற்றிற்கான நிலையான மற்றும் உண்மையான செலவுகளுக்கு இடையிலான வித்தியாசத்தை செலவிட கட்டணம் வசூலித்தல்.

தொடர்புடைய சப்ளையர் விலைப்பட்டியல்கள் செலுத்தப்படும் வரை பண முறை செலவினங்களை அங்கீகரிக்காததால், பண முறை மற்றும் கணக்கீட்டு முறையின் கீழ் விற்கப்படும் பொருட்களின் விலையிலும் வேறுபாடுகள் இருக்கலாம்.

இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சிக்கல்களைக் கருத்தில் கொண்டு, விற்கப்படும் பொருட்களின் விலையை கணக்கிடுவது மிகவும் கடினமான கணக்கியல் பணிகளில் ஒன்றாகும் என்பது தெளிவாக இருக்க வேண்டும்.

விற்கப்படும் பொருட்களின் விலை வழக்கமாக தனித்தனியாக வருமான அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்படுகிறது, இதனால் மொத்த விளிம்பையும் தெரிவிக்க முடியும். வரலாற்று முடிவுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் ஒரு நிறுவனத்தின் விலை புள்ளிகள் மற்றும் உற்பத்தி செலவுகள் எவ்வளவு சிறப்பாக உள்ளன என்பதைப் பார்க்க, ஆய்வாளர்கள் மொத்த விளிம்பு சதவீதத்தை ஒரு போக்கு வரிசையில் கண்காணிக்க விரும்புகிறார்கள்.

ஒத்த விதிமுறைகள்

விற்கப்படும் பொருட்களின் விலை COGS என்ற சுருக்கத்தால் அறியப்படுகிறது.