மொத்த விளிம்பு

மொத்த விளிம்பு என்பது ஒரு நிறுவனத்தின் நிகர விற்பனை என்பது விற்கப்படும் பொருட்களின் விலையை கழித்தல். எந்தவொரு விற்பனை மற்றும் நிர்வாக செலவுகளையும் குறைப்பதற்கு முன்பு, ஒரு வணிகமானது அதன் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளின் விற்பனையிலிருந்து சம்பாதிக்கும் தொகையை மொத்த விளிம்பு வெளிப்படுத்துகிறது. இந்த எண்ணிக்கை தொழில்துறையால் வியத்தகு முறையில் மாறுபடும். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு வலைத்தளத்தின் மூலம் மின்னணு பதிவிறக்கங்களை விற்கும் ஒரு நிறுவனம் மிக அதிக மொத்த விளிம்பைக் கொண்டிருக்கலாம், ஏனெனில் அது எந்தவொரு உடல் பொருட்களையும் விற்காது, அதற்கான செலவு ஒதுக்கப்படலாம். மாறாக, ஒரு ஆட்டோமொபைல் போன்ற ஒரு ப product தீக உற்பத்தியின் விற்பனை மிகக் குறைந்த மொத்த விளிம்புக்கு வழிவகுக்கும்.

ஒரு வணிகத்தால் ஈட்டப்பட்ட மொத்த விளிம்பின் அளவு, விற்பனை மற்றும் நிர்வாக நடவடிக்கைகள் மற்றும் நிதிச் செலவுகளுக்கு செலுத்த வேண்டிய நிதியின் அளவைக் குறிக்கிறது, அத்துடன் லாபத்தை ஈட்டுகிறது. இந்த கூடுதல் செலவு வகைப்பாடுகளில் செய்யக்கூடிய செலவினங்களின் அளவை இது செலுத்துவதால், இது ஒரு பட்ஜெட்டின் வழித்தோன்றலில் ஒரு முக்கிய கவலையாக உள்ளது.

மொத்த விளிம்பு ஃபார்முலா

இப்போது குறிப்பிட்டுள்ளபடி, மொத்த விளிம்பிற்கான சூத்திரம் நிகர விற்பனை என்பது விற்கப்படும் பொருட்களின் விலை குறைவாகும். மொத்த விற்பனையை விட நிகர விற்பனையைப் பயன்படுத்துவது நல்லது, ஏனென்றால் மொத்த விற்பனையிலிருந்து அதிக எண்ணிக்கையிலான கழிவுகள் கணக்கீட்டின் முடிவுகளைத் தவிர்க்கக்கூடும். மொத்த விளிம்பு பெரும்பாலும் ஒரு சதவீதமாக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது, இது மொத்த விளிம்பு சதவீதம் என அழைக்கப்படுகிறது. கணக்கீடு:

(நிகர விற்பனை - விற்கப்பட்ட பொருட்களின் விலை) / நிகர விற்பனை

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு நிறுவனம், 000 1,000,000 விற்பனையையும், 750,000 டாலர் விற்கப்பட்ட பொருட்களின் விலையையும் கொண்டுள்ளது, இதன் விளைவாக மொத்த விளிம்பு 250,000 டாலர் மற்றும் மொத்த விளிம்பு சதவீதம் 25% ஆகும். மொத்த விளிம்பு சதவீதம் ஒரு நிறுவனத்தின் வருமான அறிக்கையில் குறிப்பிடப்படலாம்.

மொத்த விளிம்பு பகுப்பாய்வு

மேலதிக விசாரணை தேவைப்படக்கூடிய குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் ஏதேனும் உள்ளதா என்பதைப் பார்க்க, ஒரு போக்கு வரிசையில் கண்காணிக்கும்போது மொத்த விளிம்பு சதவீதம் பயனுள்ளதாக இருக்கும். மொத்த விளிம்பு சதவீதத்தின் சரிவு கணிசமான அக்கறைக்கு காரணமாக இருக்கலாம், ஏனெனில் இது ஒரு நிறுவனத்தின் தயாரிப்புகள் மற்றும் / அல்லது சந்தையில் சேவைகளின் போட்டித்திறன் குறைவதைக் குறிக்கும்.

மொத்த விளிம்பில் தொழிற்சாலை மேல்நிலை செலவினங்களின் ஒதுக்கீடு அடங்கும், அவற்றில் சில நிலையான அல்லது கலப்பு செலவாக இருக்கலாம். மேல்நிலை செலவு சேர்க்கை காரணமாக, மொத்த விளிம்பு பங்களிப்பு விளிம்புக்கு சமமானதல்ல (இது எந்தவொரு மாறுபட்ட செலவினங்களின் அளவையும் மட்டுமே விற்பனையை குறைக்கிறது).

மொத்த விளிம்பு பகுப்பாய்வு, சரக்கு மாறும் விகிதத்தைக் கருத்தில் கொண்டு இருக்க வேண்டும். குறைந்த மொத்த விளிம்புடன் இணைந்த சரக்கு விற்றுமுதல் அதிக விகிதம், முதலீட்டின் மொத்த வருடாந்திர வருவாயின் கண்ணோட்டத்தில், அதிக மொத்த விளிம்புடன் குறைந்த வருவாய் விகிதத்திற்கு சமமாகும்.

மொத்த விளிம்பு பயனுள்ளதாக இல்லை என்று ஒரு வலுவான வழக்கை உருவாக்க முடியும், ஏனெனில் இது ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு நிறுவனத்தின் உற்பத்தி முறையின் செயல்திறனை உருவாக்குவதில் கவனம் செலுத்துவதில்லை (இது விற்பனை கழித்தல் முற்றிலும் மாறுபட்ட செலவுகள்). இந்த கண்ணோட்டத்தின் கீழ், மொத்த விளிம்பை விட செயல்திறன் முக்கியமானது, ஒரு நிறுவனத்தில் உள்ள இடையூறு செயல்பாட்டின் பயன்பாட்டு நிலை.

மொத்த விளிம்புக்கும் நிகர விளிம்புக்கும் இடையிலான வேறுபாடு

மொத்த விளிம்புக்கும் நிகர விளிம்புக்கும் இடையிலான அத்தியாவசிய வேறுபாடு என்னவென்றால், நிகர விளிம்பில் விற்கப்படும் பொருட்களின் விலையுடன் தொடர்புடைய மற்ற அனைத்து செலவுகளும் அடங்கும். எனவே, நிர்வாக, விற்பனை மற்றும் நிதி செலவுகள் நிகர விளிம்பு கணக்கீட்டில் காரணியாகின்றன. ஒரு நிறுவனத்தின் ஒட்டுமொத்த லாபத்தை மதிப்பிடுவதற்கு நிகர விளிம்பு பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

ஒத்த விதிமுறைகள்

மொத்த விளிம்பு மொத்த விளிம்பு சதவீதம், மொத்த லாபம் அல்லது விற்பனையின் மொத்த விளிம்பு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.