நிகர வருமானம்

நிகர வருமானம் என்பது செலவினங்களை விட அதிகமான வருவாய். இந்த அளவீட்டு மொத்த லாபம் மற்றும் வரிக்கு முந்தைய வருமானத்துடன் நிறுவனத்தின் லாபத்தின் முக்கிய குறிகாட்டிகளில் ஒன்றாகும். நிகர வருமானத்திற்கான பொதுவான கணக்கீடு:

நிகர விற்பனை - விற்கப்பட்ட பொருட்களின் விலை - நிர்வாக செலவுகள் - வருமான வரி செலவு = நிகர வருமானம்

எடுத்துக்காட்டாக,, 000 1,000,000 வருவாய் மற்றும், 000 900,000 செலவுகள் நிகர வருமானம், 000 100,000. இந்த எடுத்துக்காட்டில், செலவினங்களின் அளவு வருவாயை விட அதிகமாக இருந்திருந்தால், இதன் விளைவாக நிகர வருமானத்தை விட நிகர இழப்பு என்று அழைக்கப்படும்.

நிகர வருமானம் வருமான அறிக்கையின் அடிப்பகுதியில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.

நிகர வருமானம் பொதுவாக நிறுவனத்தின் செயல்திறனின் அளவீடாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இருப்பினும், இது பின்வரும் சூழ்நிலைகளில் தவறான முடிவுகளைத் தரும்:

  • பணப்புழக்கங்கள் (நிறுவனத்தின் ஆரோக்கியத்தின் சிறந்த காட்டி) நிகர லாபத்திலிருந்து கணிசமாக வேறுபடலாம், நிகர லாப புள்ளிவிவரத்தின் தொகுப்பில் அல்லாத பண வருவாய் மற்றும் செலவுகள் சேர்க்கப்படுவதால்.

  • கணக்கியலின் பண அடிப்படையில் பெறப்பட்ட நிகர வருமானம் கணக்கியலின் சம்பள அடிப்படையில் பெறப்பட்ட நிகர வருமானத்திலிருந்து கணிசமாக மாறுபடும், ஏனெனில் முதல் முறை பண பரிவர்த்தனைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது, மற்றும் பிந்தைய முறை பணப்புழக்கங்களில் மாற்றங்களைப் பொருட்படுத்தாமல் பரிவர்த்தனைகளை பதிவு செய்கிறது.

  • மோசடி அல்லது ஆக்கிரமிப்பு கணக்கியல் நடைமுறைகள் வழக்கத்திற்கு மாறாக பெரிய நிகர வருமானத்தை ஈட்டக்கூடும், இது ஒரு வணிகத்தின் அடிப்படை லாபத்தை சரியாக பிரதிபலிக்காது.

  • நிகர வருமானத்தில் தேவையற்ற கவனம் செலுத்துவது ஒரு நிறுவனத்தின் பிற மூலதனங்களை அதிகமாகப் பயன்படுத்துதல், பண இருப்பு குறைதல், வழக்கற்றுப் போன சரக்கு, அதிக கடன் பயன்பாடு மற்றும் பல சிக்கல்களை மறைக்கக்கூடும்.

எனவே, பொதுவாக நிகர வருமான தகவல்களை மற்ற வகை தகவல்களுடன் மட்டுமே நம்புவது சிறந்தது, மேலும் நிதிநிலை அறிக்கைகள் தணிக்கை செய்யப்பட்ட பின்னரே.

ஒத்த விதிமுறைகள்

நிகர வருமானம் நிகர லாபம், கீழ்நிலை அல்லது லாபம் மற்றும் இழப்பு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.