எதிர்மறை பங்குதாரர்களின் பங்கு

இருப்புநிலைக் குறிப்பில் பங்குதாரர்களின் பங்கு வரி உருப்படியில் எதிர்மறை இருப்பு தோன்றக்கூடும். அத்தகைய சமநிலை ஒரு நிறுவனம் அத்தகைய அளவிலான இழப்புகளைச் சந்தித்திருப்பதைக் குறிக்கிறது, அவை முதலீட்டாளர்களால் அதன் பங்குக்காக நிறுவனத்திற்கு செலுத்தப்பட்ட எந்தவொரு கொடுப்பனவுகளின் கூட்டுத் தொகையையும், முந்தைய காலங்களிலிருந்து திரட்டப்பட்ட வருவாயையும் முழுமையாக ஈடுசெய்கின்றன. எதிர்மறை பங்குதாரர்களின் பங்கு வரவிருக்கும் திவால்நிலையின் வலுவான குறிகாட்டியாகும், எனவே கடன் அதிகாரி அல்லது கடன் ஆய்வாளருக்கு இது ஒரு முக்கிய எச்சரிக்கைக் கொடியாக கருதப்படுகிறது. எவ்வாறாயினும், ஒரு வணிகமானது வளைவு நிலையில் உள்ளது என்பதையும், பின்னர் இலாபங்களைத் தரும் தயாரிப்புகள் மற்றும் உள்கட்டமைப்பை உருவாக்க பெரிய அளவிலான நிதியைப் பயன்படுத்தியது என்பதையும் இது குறிக்கலாம்.

பின்வரும் சூழ்நிலைகளில் இந்த நிலைமை குறிப்பாக பொதுவானது:

  • தெளிவற்ற கடன்தொகை. ஒரு நிறுவனம் மற்றொரு நிறுவனத்தை வாங்கியது, பின்னர் கையகப்படுத்துதலின் ஒரு பகுதியாக பதிவுசெய்யப்படாத அருவமான சொத்துக்களை மன்னிக்கிறது. இந்த கடன்தொகை பங்குதாரர்களின் ஈக்விட்டியில் இருக்கும் சமநிலையை மீறும் மிகப் பெரிய தொகையாக இருக்கலாம்.

  • கடன் நிதி. ஒரு நிறுவனம் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பாரிய இழப்புகளைக் கொண்டுள்ளது, இது பங்குதாரர்களின் ஈக்விட்டியில் சமநிலையை ஈடுசெய்வதை விட அதிகமாக உள்ளது, மேலும் நிர்வாகம் அதிக பங்குகளை விற்பனை செய்வதை விட கடனுடன் (ஒரு பொறுப்புடன்) இழப்புகளுக்கு நிதியளிக்கத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளது (இது சமநிலையை அதிகரிக்கும் பங்குதாரர்களின் சமஉரிமை).

  • திரட்டப்பட்ட கடன்கள். ஒரு நிறுவனம் இதுவரை நிகழாத கடன்களுக்கான பெரிய ஏற்பாடுகளைச் செய்துள்ளது (சுற்றுச்சூழல் தீர்வு போன்றவை). இது பங்குதாரர்களின் பங்குகளில் சமநிலையை ஈடுசெய்யக்கூடிய இழப்பை உருவாக்குகிறது, அதே நேரத்தில் ஈடுசெய்யும் பண உட்செலுத்துதல் தேவையில்லை.

  • ஈவுத்தொகை. ஒரு நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் குழு அதன் பங்குதாரர்களின் பங்குகளில் கணிசமான பகுதியை முதலீட்டாளர்களுக்கு ஈவுத்தொகையாக வழங்கத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளது. இது ஒரு வணிகத்தின் ஒழுங்கான கலைப்புக்கான ஆரம்ப கட்டமாக இருக்கலாம்.

எதிர்மறை பங்குதாரர்களின் பங்கு பொதுவாக பங்குதாரர்கள் வணிகத்திற்கு கடன்பட்டிருப்பதாக அர்த்தமல்ல. கார்ப்பரேட் கட்டமைப்பின் கீழ், பங்குதாரர்கள் ஒரு வணிகத்தில் முதலீடு செய்யும் நிதிக்கு மட்டுமே பொறுப்பாவார்கள்.

எதிர்மறை பங்குதாரர்களின் ஈக்விட்டியைப் புகாரளிக்கும் ஒரு நிறுவனம் கலைக்கப்பட்டால், அதன் பங்குதாரர்கள் நிறுவனத்தின் பங்குகளில் தங்கள் அசல் முதலீடுகளுக்கு ஈடாக எதையும் பெற மாட்டார்கள், இருப்பினும் இது மீதமுள்ள சொத்துக்களை விற்று மீதமுள்ள கடன்களைத் தீர்ப்பதன் மூலம் நிறுவனம் எவ்வளவு சம்பாதிக்க முடியும் என்பதைப் பொறுத்தது.

ஒத்த விதிமுறைகள்

எதிர்மறை பங்குதாரர்களின் பங்கு எதிர்மறை பங்குதாரர் பங்கு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.