படி செலவு வரையறை

ஒரு படி செலவு என்பது செயல்பாட்டு அளவின் மாற்றங்களுடன் சீராக மாறாத செலவு, மாறாக தனித்துவமான புள்ளிகளில். முதலீட்டு முடிவுகளை எடுக்கும்போது மற்றும் கூடுதல் வாடிக்கையாளர் ஆர்டர்களை ஏற்கலாமா என்பதை தீர்மானிக்கும் போது இந்த கருத்து பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு படி செலவு என்பது சில எல்லைகளுக்குள் ஒரு நிலையான செலவு, அதற்கு வெளியே அது மாறும். ஒரு வரைபடத்தில் கூறும்போது, ​​ஒரு குறிப்பிட்ட தொகுதி வரம்பில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல், பின்னர் திடீர் அதிகரிப்பு, பின்னர் அடுத்த (மற்றும் அதிக) தொகுதி வரம்பில் எந்த மாற்றமும் இல்லை, பின்னர் மற்றொரு திடீர் அதிகரிப்பு, மற்றும் பல. செயல்பாட்டின் அளவு குறையும் போது அதே முறை தலைகீழாக பொருந்தும்.

எடுத்துக்காட்டாக, கூடுதல் மாடி இடம் கட்டப்படும் வரை ஒரு வசதி செலவு சீராக இருக்கும், அந்த நேரத்தில் கூடுதல் தளத்தை பராமரிக்கவும், வெப்பம் மற்றும் காற்றுச்சீரமைப்பிற்காகவும், காப்பீடு செய்யவும் நிறுவனம் புதிய செலவுகளைச் செய்வதால் செலவு புதிய மற்றும் உயர் மட்டத்திற்கு அதிகரிக்கும். அது, மற்றும் முன்னும் பின்னுமாக.

மற்றொரு எடுத்துக்காட்டு, ஒரு நிறுவனம் ஒரு எட்டு மணி நேர மாற்றத்தின் போது 10,000 விட்ஜெட்டுகளை உருவாக்க முடியும். அதிக விட்ஜெட்டுகளுக்கு நிறுவனம் கூடுதல் வாடிக்கையாளர் ஆர்டர்களைப் பெற்றால், அது மற்றொரு ஷிப்டைச் சேர்க்க வேண்டும், இதற்கு கூடுதல் ஷிப்ட் மேற்பார்வையாளரின் சேவைகள் தேவை. எனவே, ஷிப்ட் மேற்பார்வையாளரின் செலவு நிறுவனம் 10,001 விட்ஜெட்களின் உற்பத்தித் தேவையை அடையும் போது ஏற்படும் ஒரு படி செலவு ஆகும். இந்த புதிய நிலை படி செலவு மற்றொரு ஷிப்ட் சேர்க்கப்படும் வரை தொடரும், அந்த நேரத்தில் இரவு மாற்றத்திற்கான ஷிப்ட் மேற்பார்வையாளருக்கு நிறுவனம் மற்றொரு படி செலவைச் செய்யும்.

ஒரு நிறுவனம் ஒரு புதிய மற்றும் உயர் செயல்பாட்டு நிலையை எட்டும் போது விழிப்புடன் இருக்க படி செலவு மிகவும் முக்கியமானது, அங்கு அது ஒரு பெரிய அதிகரிக்கும் படி செலவை சந்திக்க வேண்டும். சில சந்தர்ப்பங்களில், ஒரு படி செலவின் கூடுதல் தொகையைச் செலுத்துவது, நிர்வாகத்தின் அளவு அதிகரிப்பால் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இலாபங்களை அகற்றக்கூடும். அளவின் அதிகரிப்பு ஒப்பீட்டளவில் சிறியதாக இருந்தாலும், இன்னும் ஒரு படிச் செலவைச் செய்ய வேண்டும் என்று அழைத்தால், இலாபங்கள் உண்மையில் குறையும்; இந்த சிக்கலை நெருக்கமாக ஆராய்ந்தால், ஒரு வணிகமானது அதன் லாபத்தைத் தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக விற்பனையைத் திருப்பிவிடக்கூடும்.

மாறாக, ஒரு நிறுவனம் அதன் செயல்பாட்டு நிலை குறையும் போது படி செலவுகள் குறித்து விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும், இதனால் லாபத்தை பராமரிக்க பொருத்தமான முறையில் செலவுகளை குறைக்க முடியும். ஊழியர்களை பணிநீக்கம் செய்தல், உபகரணங்களை விற்றல், அல்லது கட்டமைப்புகளை கிழித்தல் போன்றவற்றின் செலவுகளை இது ஆராய வேண்டும்.

உற்பத்தி செயல்திறனை செயல்படுத்துவதன் மூலம் ஒரு படி செலவு ஏற்படும் புள்ளி தாமதமாகும், இது தற்போதுள்ள உற்பத்தி உள்ளமைவுடன் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய அலகுகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கும். மற்றொரு விருப்பம், ஊழியர்களுக்கு கூடுதல் நேரத்தை வழங்குவது, இதனால் நிறுவனம் கூடுதல் முழுநேர ஊழியர்களை நியமிக்காமல் அதிக அலகுகளை உற்பத்தி செய்ய முடியும்.

ஒத்த விதிமுறைகள்

ஒரு படி செலவு ஒரு படி செலவு அல்லது ஒரு படி-மாறி செலவு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.