செலவு கணக்கியல் அடிப்படைகள்

செலவுக் கணக்கியல் என்பது ஒரு வணிகத்தால் ஏற்படும் செலவுகளை செயல்பாடுகள் மற்றும் இலாபங்களை மேம்படுத்தக்கூடிய செயல்பாட்டு பகுப்பாய்வுகளாக மொழிபெயர்க்கும் கலை ஆகும். செலவு கணக்கியலைப் பயன்படுத்துவதற்கான பல அடிப்படை வழிகள் இங்கே:

  • தயாரிப்பு செலவுகள். ஒரு தயாரிப்புடன் தொடர்புடைய மாறி செலவுகளைத் தீர்மானித்தல் மற்றும் இந்த தகவலை தயாரிப்பு மூலம் திரட்டுதல். இது பொதுவாக ஒரு மசோதா பொருட்களைப் பயன்படுத்தி செய்யப்படுகிறது, இது பொறியியல் துறையால் பராமரிக்கப்படுகிறது. இந்த தகவலுடன், தயாரிப்புகளுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலைகள் மிகக் குறைவாக உள்ளதா என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்கலாம். ஒரு பொருளின் மாறி செலவினங்களின் தொகைக்குக் கீழே அமைக்கப்பட்ட எந்த விலையும் விற்கப்படும் ஒவ்வொரு யூனிட்டிலும் பணத்தை இழக்கும்.

  • தயாரிப்பு வரி செலவுகள். ஒரு தயாரிப்பு வரிசையில் அனைத்து தயாரிப்புகளின் மாறி செலவுகளை அந்த தயாரிப்பு வரியுடன் குறிப்பாக தொடர்புடைய அனைத்து மேல்நிலை செலவுகளுடன் இணைக்கவும். இந்த கூடுதல் செலவுகளில் உற்பத்தி சாதனங்கள், தொழிற்சாலை மேல்நிலை, சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் விநியோக செலவுகள் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடைய செலவுகள் இருக்கலாம். தயாரிப்பு வரியின் விற்பனையை விரிவாக்குவது லாபகரமானதா, அல்லது (மாறாக) முழு தயாரிப்பு வரியையும் மூடுவதற்கு இந்த தகவல் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

  • பணியாளர் செலவுகள். ஊழியர்களின் இழப்பீடு, நன்மை மற்றும் பயண மற்றும் பொழுதுபோக்கு செலவுகளின் அனைத்து அம்சங்களையும் தீர்மானித்தல் மற்றும் பணியாளரால் இந்த தகவலைத் திரட்டுதல். நிறுவனத்திற்கு எந்தெந்த ஊழியர்கள் மிகவும் செலவு குறைந்தவர்கள் என்பதைக் காண இந்தத் தகவலை பணியாளர் வெளியீட்டோடு ஒப்பிடலாம். ஒரு பணியாளர் பணிநீக்கத்திலிருந்து அடைய வேண்டிய சேமிப்புகளைத் தீர்மானிக்க இது பயன்படுத்தப்படலாம்.

  • விற்பனை சேனல் செலவுகள். ஒரு குறிப்பிட்ட விற்பனை சேனல் மூலம் விற்கப்படும் பொருட்களின் மாறி செலவுகள், அந்த சேனலுக்கான குறிப்பிட்ட மேல்நிலை செலவுகளுடன், அதன் லாபத்தை தீர்மானிக்க முடியும்.

  • வாடிக்கையாளர் செலவுகள். குறிப்பிட்ட வாடிக்கையாளர்களுக்கு விற்கப்படும் பொருட்களின் மாறி செலவுகள் அந்த வாடிக்கையாளர்களுக்கு நேரடியாகக் கண்டறியக்கூடிய பிற செலவுகளுடன் இணைந்து, ஒவ்வொன்றின் லாபத்தையும் தீர்மானிக்கின்றன. இதன் விளைவாக நிறுவனம் வணிகம் செய்யத் தேர்ந்தெடுக்கும் வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட குறைப்பு ஆகும்.

  • ஒப்பந்த செலவுகள். ஒரு குறிப்பிட்ட வாடிக்கையாளர் ஒப்பந்தத்திற்கு ஒதுக்கப்படும் அனைத்து செலவுகளும் தொகுக்கப்பட்டு, ஆவணப்படுத்தப்பட்டு, நியாயப்படுத்தப்படுகின்றன. வாடிக்கையாளர்களுக்கு பில்லிங் தொகுக்க இந்த தகவல் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

  • செலவு குறைப்பு பகுப்பாய்வு. வணிகத்தில் சரிவு உள்ளது, எனவே நிர்வாகமானது நிறுவனத்தின் அடிப்படை செயல்பாட்டைத் தக்க வைத்துக் கொண்டு விவேகத்துடன் செலவுகளைக் குறைப்பதற்கான வழிகளைத் தேடுகிறது. தொடர்புடைய செலவுக் கணக்கியல் என்பது எந்த செலவுகள் விவேகத்துடன் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன, எனவே வணிகத்திற்கு நீடித்த சேதம் இல்லாமல் அகற்றப்படலாம் அல்லது ஒத்திவைக்கலாம்.

  • கட்டுப்பாட்டு பகுப்பாய்வு. நிறுவனத்தில் எங்காவது பொதுவாக ஒரு சிக்கல் உள்ளது, இது வணிகத்தால் உருவாக்கக்கூடிய லாபத்தின் அளவைக் கட்டுப்படுத்துகிறது. அப்படியானால், இந்த கட்டுப்பாட்டின் பயன்பாடு, அதை இயக்குவதற்கு ஏற்படும் செலவுகள் மற்றும் அதன் மூலம் உருவாக்கப்படும் செயல்திறன் (விற்பனை கழித்தல் அனைத்து மாறி செலவுகள்) ஆகியவற்றை தொடர்ந்து கண்காணிப்பதே தொடர்புடைய செலவு கணக்கியல் ஆகும்.

  • மாறுபாடு பகுப்பாய்வு. செயல்திறன் மற்றும் ஒரு யூனிட்டுக்கு கிடைக்கும் வருவாய் போன்ற பகுதிகள் தொடர்பான மாறுபாடுகளைப் பெற உண்மையான முடிவுகளை நிலையான அல்லது பட்ஜெட் செய்யப்பட்ட தொகைகளுடன் ஒப்பிடுக. இந்த மாறுபாடுகள் ஒவ்வொன்றிலும் கீழே துளைத்து, தீர்வுக்கு நிர்வாகத்திற்கு பரிந்துரைக்கக்கூடிய செயல் உருப்படிகளைத் தேடுங்கள்.

ஒரு வணிகமானது எவ்வாறு இலாபத்தை ஈட்டுகிறது என்பதைப் பற்றி நன்கு புரிந்துகொள்ள இப்போது குறிப்பிட்டுள்ள ஒவ்வொரு பணிகளையும் பயன்படுத்தலாம். இந்த செலவுக் கணக்கியல் அடிப்படைகள் நிர்வாகக் குழுவின் முடிவெடுப்பதை ஆதரிப்பதில் செலவு கணக்காளரின் அடிப்படை பணிகளை உருவாக்குகின்றன.