பங்குதாரர் மதிப்பு

ஒரு நிறுவனத்தில் உள்ள அனைத்து பங்குதாரர்களுக்கும் உகந்த அளவிலான வருமானத்தை உருவாக்குவது பங்குதாரர் மதிப்பு. இது மிகவும் பொதுவான பங்குதாரர் மதிப்பைக் காட்டிலும் மிகவும் பரந்த அடிப்படையிலான கருத்தாகும், இது வழக்கமாக நிகர லாபம் அல்லது பணப்புழக்கங்களை அதிகரிப்பதில் மட்டுமே கவனம் செலுத்துகிறது. பங்குதாரர் மதிப்பு கருத்து நிகர லாபம் அல்லது பணப்புழக்கங்களுக்கு இன்னும் சில முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது, ஆனால் இது ஊழியர்கள், உள்ளூர் சமூகம், அரசாங்கங்கள், வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் சப்ளையர்கள் போன்ற பிற பங்குதாரர்களின் தேவைகளையும் உள்ளடக்கியது. எனவே, பங்குதாரர் மதிப்பில் பணியாளர்கள் அளிக்கும் தொண்டு பங்களிப்புகளுடன் பொருந்துதல், உள்ளூர் "பசுமை" முயற்சிகளுக்கு நிதியளித்தல், வள பயன்பாட்டைக் குறைத்தல் அல்லது பணியாளர் நலத்திட்டங்களை மேம்படுத்துதல் ஆகியவை அடங்கும், அவ்வாறு செய்வது ஒரு போட்டி கண்ணோட்டத்தில் கண்டிப்பாக தேவையில்லை.

பங்குதாரர் மதிப்பு கருத்து குறைந்த நிகர லாபத்தை விளைவிக்கும், மேலே குறிப்பிட்டுள்ள நடவடிக்கைகளை எடுக்காவிட்டால், சமூகத்தின் நல்லெண்ணத்தை விளைவிக்கும் வரை, வணிகத்தின் விற்பனை உண்மையில் அதிகரிக்கும். இருப்பினும், இது பொதுவாக இல்லை. அதற்கு பதிலாக, பங்குதாரர்களை விட பங்குதாரர்களுக்கு பயனளிக்கும் பகுதிகளில் நிதிகளை செலவழிப்பதில் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி தனது நடவடிக்கைகளை இயக்குநர்கள் குழுவிடம் பாதுகாக்க தயாராக இருக்க வேண்டும்.

கார்ப்பரேட் மூலோபாயத்தை நீண்ட காலத்திற்கு அமைக்கும் போது பங்குதாரர் மதிப்பு கருத்துக்கு தகுதி உள்ளது, ஏனெனில் இது ஒரு பெரிய குழுவினரிடையே ஆதரவை உருவாக்குகிறது, ஏனெனில் அதன் நிதி நிலைமை வீழ்ச்சியடையும் காலங்களில் அந்த நிறுவனத்திற்கு உதவ தயாராக இருக்கக்கூடும். இது சாதகமான சட்டத்திற்கு வழிவகுக்கும், இது நிறுவனத்திற்கு சிறந்த போட்டி தோரணையை அளிக்கிறது. மேலும், இது பொதுவாக நேர்மறையான கார்ப்பரேட் பிராண்ட் படத்தை ஏற்படுத்தும்.