உற்பத்தி சுழற்சி

உற்பத்திச் சுழற்சி மூலப்பொருட்களை முடிக்கப்பட்ட பொருட்களாக மாற்றுவது தொடர்பான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் உள்ளடக்கியது. சுழற்சியில் பல தனித்துவமான கூறுகள் உள்ளன, அவை தயாரிப்புகளின் வடிவமைப்பு, உற்பத்தி அட்டவணையில் இணைத்தல், உற்பத்தி நடவடிக்கைகள் மற்றும் செலவு கணக்கியல் பின்னூட்ட வளையம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. இந்த நான்கு பகுதிகளையும் வழக்கமாக நான்கு வெவ்வேறு துறைகள் நிர்வகிக்கின்றன - முறையே பொறியியல், பொருட்கள் மேலாண்மை, உற்பத்தி மற்றும் கணக்கியல் துறைகள். முழு உற்பத்தி சுழற்சியில் பின்வரும் செயல்பாடுகள் உள்ளன:

  1. தயாரிப்பு வடிவமைப்புகளை உருவாக்க பொறியியல் துறை ஒரு செயல்பாட்டு செயல்முறையைப் பயன்படுத்துகிறது. இந்த செயல்முறைக்கு முன்மொழியப்பட்ட தயாரிப்பு கூறுகளின் செலவுகள் குறித்து கணக்கியல் துறையிலிருந்து உள்ளீடு தேவைப்படுகிறது, அதே நேரத்தில் சந்தைப்படுத்தல் துறை தேவையான தயாரிப்பு அம்சங்களைப் பற்றி அறிவுறுத்துகிறது. தொழில்துறை பொறியியல் குழு புதிய தயாரிப்புகளை எவ்வாறு எளிதாகவும், உற்பத்தி செய்வதற்கு குறைந்த விலையிலும் வடிவமைக்க முடியும் என்பது குறித்த உள்ளீட்டை வழங்குகிறது. பொறியியல் ஊழியர்கள் ஒரு இலக்கு விற்பனை விலை மற்றும் இலாப வரம்பை அதன் வடிவமைப்பு வேலைகளில், இலக்கு செலவு எனப்படும் ஒரு செயல்பாட்டில், புதிய தயாரிப்புகளை வடிவமைக்க, நியாயமான லாபத்தை ஈட்டுவதாக உறுதி செய்யப்படுவார்கள்.

  2. ஒரு தயாரிப்பு வடிவமைப்பு இறுதி செய்யப்பட்டவுடன், பொறியியல் ஊழியர்கள் பொருட்களின் மசோதாவை உருவாக்குகிறார்கள், இது தயாரிப்பில் உள்ள ஒவ்வொரு கூறுகளையும் வகைப்படுத்துகிறது. இது தொழில்துறை பொறியியல் குழுவுடன் இணைந்து செயல்படுகிறது, பொதுவாக பல உற்பத்தி ரன்கள் மூலம், ஒரு தொழிலாளர் வழித்தடத்தை உருவாக்குகிறது, இது உற்பத்தியை முடிக்க ஒவ்வொரு உற்பத்தி பணிநிலையத்திலும் தேவைப்படும் உழைப்பின் மதிப்பிடப்பட்ட அளவைக் கூறுகிறது.

  3. விற்பனைத் துறையின் விற்பனை முன்னறிவிப்பு ஒரு உற்பத்தித் திட்டத்தின் வளர்ச்சிக்கான உள்ளீடாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது உற்பத்தி செய்யப்பட வேண்டிய அலகுகளின் எண்ணிக்கையையும், உற்பத்தியின் ஒவ்வொரு தொகுதி எப்போது தொடங்கப்படும் என்பதையும் குறிப்பிடுகிறது. இந்த அட்டவணையின் அடிப்படையில், தேவையான மூலப்பொருட்களைப் பெறுவதற்கு வாங்குதல் துறைக்கு கணினி கொள்முதல் கோரிக்கைகளை வழங்குகிறது.

  4. பொருட்கள் மேலாண்மை ஊழியர்கள் உற்பத்தித் திட்டத்தின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப உற்பத்தித் துறைக்கு வேலை ஆணைகளை வெளியிடுகிறார்கள், மேலும் கடைத் தளத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு தயாரிப்புக்கும் தொழிலாளர் ரூட்டிங் தகவலின் அடிப்படையில் நேரடி தொழிலாளர் பணியாளர்களை திட்டமிடுகிறார்கள். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட பொருட்கள் உடனடியாக வாடிக்கையாளர்களுக்கு அனுப்பப்படுகின்றன அல்லது கிடங்கில் முடிக்கப்பட்ட பொருட்களாக சேமிக்கப்படுகின்றன.

  5. செலவுக் கணக்கியல் ஊழியர்கள் உற்பத்தி குழுவால் நிறைவு செய்யப்பட்ட ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் செலவு சுருக்கங்களை தொகுக்கிறார்கள், இது பொறியியல் மேலாளர் மற்றும் உற்பத்தி மேலாளர் இருவருக்கும் வழங்குகிறது. எதிர்பார்ப்புகளிலிருந்து மாறுபாடுகளைக் கண்டறிய இந்தத் தகவல் தேவைப்படுகிறது, இது கடைத் தளத்தில் பயன்படுத்தப்படும் பணி வழிமுறைகளில் வடிவமைப்பு மாற்றங்கள் அல்லது மாற்றங்களுக்கு வழிவகுக்கும்.