ஒரு நிலையான சொத்தை எவ்வாறு எழுதுவது

ஒரு நிலையான சொத்து சொத்துக்கு மேலதிக பயன்பாடு இல்லை என்று தீர்மானிக்கப்படும்போது அல்லது சொத்து விற்கப்பட்டால் அல்லது அகற்றப்பட்டால் அது எழுதப்படும். ஒரு தள்ளுபடி என்பது நிலையான சொத்தின் அனைத்து தடயங்களையும் இருப்புநிலைக் குறிப்பிலிருந்து அகற்றுவதை உள்ளடக்குகிறது, இதனால் தொடர்புடைய நிலையான சொத்து கணக்கு மற்றும் திரட்டப்பட்ட தேய்மானக் கணக்கு ஆகியவை குறைக்கப்படுகின்றன.

ஒரு நிலையான சொத்து எழுதப்படக்கூடிய இரண்டு காட்சிகள் உள்ளன. பதிலுக்கு எந்தவொரு கட்டணத்தையும் பெறாமல் ஒரு நிலையான சொத்தை நீக்கும்போது முதல் நிலைமை எழுகிறது. ஒரு நிலையான சொத்து காலாவதியாகிவிட்டதால் அல்லது இனி பயன்பாட்டில் இல்லாததால் இது ஒரு பொதுவான சூழ்நிலை, அதற்கான மறுவிற்பனை சந்தை இல்லை. இந்த வழக்கில், திரட்டப்பட்ட தேய்மானத்தை மாற்றியமைத்து அசல் சொத்து செலவை மாற்றவும். சொத்து முழுமையாக தேய்மானம் அடைந்தால், அதுவே நுழைவின் அளவு.

எடுத்துக்காட்டாக, ஏபிசி கார்ப்பரேஷன் ஒரு இயந்திரத்தை, 000 100,000 க்கு வாங்குகிறது மற்றும் அடுத்த பத்து ஆண்டுகளில் ஆண்டுக்கு $ 10,000 தேய்மானத்தை அங்கீகரிக்கிறது. அந்த நேரத்தில், இயந்திரம் முழுமையாக தேய்மானம் அடைவது மட்டுமல்லாமல், ஸ்கிராப் குவியலுக்கும் தயாராக உள்ளது. ஏபிசி இயந்திரத்தை இலவசமாகக் கொடுத்து பின்வரும் பதிவை பதிவு செய்கிறது.