தேய்மான செலவு

தேய்மான செலவு என்பது ஒரு நிலையான சொத்தின் ஒரு பகுதி தற்போதைய காலகட்டத்தில் நுகரப்படும் என்று கருதப்படுகிறது. இந்த தொகை பின்னர் செலவுக்கு வசூலிக்கப்படுகிறது. இந்த கட்டணத்தின் நோக்கம், நிலையான சொத்துக்களின் மதிப்பு காலப்போக்கில் நுகரப்படுவதால் படிப்படியாக குறைப்பதாகும். இது பணமில்லாத செலவு; அதாவது, தொடர்புடைய பணப்பரிமாற்றம் எதுவும் இல்லை.

தேய்மான செலவுக் கணக்கில் ஒரு நுழைவு செய்யப்படும்போது, ​​ஈடுசெய்யப்பட்ட கடன் திரட்டப்பட்ட தேய்மானக் கணக்காகும், இது நிலையான சொத்துக்கள் (சொத்து) கணக்கை ஈடுசெய்யும் ஒரு மாறுபட்ட சொத்து கணக்கு. தேய்மான செலவுக் கணக்கில் உள்ள இருப்பு ஒரு நிறுவனத்தின் நிதியாண்டின் போது அதிகரிக்கிறது, பின்னர் அது வெளியேற்றப்பட்டு ஆண்டு இறுதி நிறைவு செயல்முறையின் ஒரு பகுதியாக பூஜ்ஜியமாக அமைக்கப்படுகிறது. அடுத்த நிதியாண்டில் தேய்மானக் கட்டணங்களைச் சேமிக்க கணக்கு மீண்டும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

அதே கருத்து அருவமான சொத்துகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது, அங்கு தொடர்புடைய செலவுக் கணக்கு கடன் செலவினம் என குறிப்பிடப்படுகிறது.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found