நுழைவை சரிசெய்தல்

திருத்தும் நுழைவு என்பது ஒரு பத்திரிகை நுழைவு ஆகும், இது முன்னர் பொது லெட்ஜரில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு தவறான பரிவர்த்தனையை சரிசெய்யும். எடுத்துக்காட்டாக, மாதாந்திர தேய்மானம் நுழைவு கடன்தொகை செலவுக் கணக்கில் தவறாக செய்யப்பட்டிருக்கலாம். அப்படியானால், திருத்தும் நுழைவு தேய்மான செலவுக் கணக்கில் வரவு வைப்பதன் மூலமும் தேய்மான செலவுக் கணக்கில் பற்று வைப்பதன் மூலமும் தேய்மான செலவுக் கணக்கிற்கு நகர்வதாகும். மாற்றாக, அசல் நுழைவை மாற்றியமைத்து, புதிய நுழைவு மூலம் மாற்றியமைக்க முடியும், இது தேய்மானக் கணக்கிற்கு செலவை சரியாக வசூலிக்கிறது.

திருத்துதல் உள்ளீடுகள் வழக்கமாக அதிக அனுபவம் வாய்ந்த கணக்கியல் ஊழியர்களால் மட்டுமே செய்யப்படுகின்றன, ஏனெனில் அவர்கள் கணக்கியல் முறையைப் பற்றி நன்கு புரிந்து கொண்டார்கள் மற்றும் நிதிநிலை அறிக்கைகளில் சிறப்பு பத்திரிகை உள்ளீடுகளைச் செய்வதன் தாக்கத்தைக் கொண்டுள்ளனர். முன்மொழியப்பட்ட அனைத்து திருத்தும் உள்ளீடுகளையும் கட்டுப்படுத்துவதற்கு அவை கட்டுப்படுத்துவதற்கு ஒப்புதல் அளிப்பது அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கும், இரண்டாவது நபர் ஒரு நுழைவு நோக்கம் விளைவிக்கும் என்பதை சரிபார்க்கிறது என்பதை உறுதிப்படுத்த.

திருத்தும் உள்ளீட்டை முழுமையாக ஆவணப்படுத்துவது மிகவும் முக்கியம், ஏனென்றால் இந்த உருப்படிகள் சிறிது நேரம் கழித்து புரிந்து கொள்வது கடினம். இதன் பொருள் அசல் பிழையின் ஒவ்வொரு பத்திரிகை நுழைவு ஆவணங்களுடனும் இணைப்பது, அதேபோல் அசல் பிழையை சரிசெய்ய சரியான நுழைவு எவ்வாறு நோக்கமாக உள்ளது என்பதற்கான குறிப்புகள். நிறுவனத்தின் தணிக்கையாளர்கள் பின்னர் ஒரு திருத்தும் பதிவை மதிப்பாய்வு செய்வார்கள் என்று தோன்றினால் ஆவணம் குறிப்பாக மதிப்புமிக்கது.

பிழை கண்டுபிடிக்கப்பட்டு மதிப்பீடு செய்யப்பட்டவுடன் ஒரு திருத்த நுழைவு செய்யப்பட வேண்டும். இல்லையெனில், நுழைவு ஒருபோதும் சரி செய்யப்படாது; பரிவர்த்தனை செயலாக்கத்தின் இயல்பான ஓட்டத்திற்கு வெளியே பிழை திருத்தம் ஏற்படுவதே இதற்குக் காரணம், எனவே இந்த பரிவர்த்தனைகள் தொடரப்படுகிறதா என்பதைக் கண்காணிக்கும் பணி காலண்டர் அல்லது நடைமுறை எதுவும் இல்லை.

உள்ளீடுகளை சரிசெய்வது மிகவும் நேரம் எடுக்கும். இதன் விளைவாக, மாதத்திற்குள் செய்யப்பட்ட உள்ளீடுகளின் எண்ணிக்கையைக் கண்காணிப்பதற்கும், இந்த உள்ளீடுகளை ஏற்படுத்தும் அடிப்படை சிக்கல்கள் தீர்க்கப்பட்டுள்ளதா என்பதைப் பார்ப்பதற்கும் அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கும். அப்படியானால், உள்ளீடுகளைத் திருத்துவதற்கான தேவை குறைவாக இருக்கும், மேலும் கணக்கியல் ஊழியர்களுக்கு மற்ற கடமைகளுக்கு அதிக நேரம் கிடைக்கும்.