விடுமுறை ஊதிய வரையறை

விடுமுறை ஊதியம் என்பது அரசாங்கத்தால் அறிவிக்கப்பட்ட விடுமுறை, மகப்பேறு விடுப்பு அல்லது நோய்வாய்ப்பட்ட நேரம் போன்ற எந்தவொரு ஊதிய நேரமும் ஆகும். ஊழியர்கள் ஊழியர்களாக மாறியவுடன் விடுமுறை ஊதியத்தைப் பெற தகுதியுடையவர்கள் - காத்திருப்பு காலம் இல்லை, பொதுவாக விடுமுறை ஊதியத்தைப் போலவே. இருப்பினும், ஒரு முதலாளி தனது பகுதிநேர அல்லது பருவகால தொழிலாளர்களுக்கு விடுமுறை ஊதியத்திற்கு ஈடுசெய்ய தேவையில்லை. விடுமுறை என்பது வழக்கமாக விடுமுறை என்று கருதப்படுகிறது, இது மத்திய அரசு அல்லது மாநில அரசு போன்ற ஆளும் நிறுவனத்தால் அறிவிக்கப்படுகிறது. விடுமுறை நாட்களுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள் மார்ட்டின் லூதர் கிங் தினம், தொழிலாளர் தினம், நன்றி மற்றும் கிறிஸ்துமஸ்.

விடுமுறை ஊதியம் என்பது ஒரு நபருக்கு பொதுவாக வழங்கப்படும் அதே ஊதிய விகிதத்தில் இருக்கும். எனவே, ஒரு வழக்கமான வேலை நாளில் உங்களுக்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு $ 20 வழங்கப்பட்டால், விடுமுறை நாட்களில் விடுமுறை ஊதியத்தில் ஒரு மணி நேரத்திற்கு அதே தொகை உங்களுக்கு வழங்கப்படும்.

விடுமுறை ஊதியம் ஒரு காசோலை அனுப்பும் ஆலோசனையின் அடிப்படையில் அரிதாகவே வகைப்படுத்தப்படுகிறது. அதற்கு பதிலாக, இது சாதாரண ஊதியத்தின் ஒரு பகுதியாகக் கருதப்படுகிறது, எனவே இது எந்த வகையிலும், கணக்கியல் முறைமையில் அல்லது சம்பள காசோலையில் பிரிக்கப்படவில்லை. இந்த ஊதியம் அவர்களின் சாதாரண ஊதியத்துடன் ஒருங்கிணைக்கப்படுகிறது என்பதை ஊழியர்கள் புரிந்துகொள்வார்கள்.

சில சந்தர்ப்பங்களில், நிறுவனங்கள் தங்கள் ஊழியர்களை விடுமுறை நாட்களில் வேலை செய்ய அனுமதிக்கின்றன மற்றும் தவறவிட்ட நாள் விடுமுறைக்கு ரொக்கமாக செலுத்தப்படுகின்றன. இந்த நிலைமை பொதுவாக ஒரு சேவைத் துறையில் எழுகிறது, அங்கு யாரோ ஒருவர் எப்போதுமே இருக்க வேண்டும், அல்லது பணிச்சுமை அதிகமாக இருக்கும்போது விடுமுறை நாட்களில் வேலை செய்யாமல் அதை முடிக்க முடியாது. எந்தவொரு விடுமுறை நாட்களையும் பொருட்படுத்தாமல், ஒவ்வொரு ஊதிய காலத்திலும் ஒரே தொகை வழங்கப்படும் சம்பள ஊழியர்களுக்கு இந்த விதி பொருந்தாது.

நிறுவனங்கள் பொதுவாக விடுமுறை ஊதியத்தை பெற முயற்சிக்காது, ஏனெனில் மாதத்தில் எழும் விடுமுறைகளுக்கு மாதத்தின் சாதாரண போக்கில் ஊழியர்களுக்கு ஊதியம் வழங்கப்படுகிறது. எனவே, விடுமுறை தொடர்பான எந்த செலுத்தப்படாத செலவும் பின்வரும் அறிக்கையிடல் காலத்திற்குள் உருளும்.