உத்தரவாத பொறுப்பு

ஒரு உத்தரவாத பொறுப்பு என்பது ஒரு பொறுப்புக் கணக்கு ஆகும், அதில் ஒரு நிறுவனம் ஏற்கனவே அனுப்பப்பட்ட தயாரிப்புகள் அல்லது ஏற்கனவே வழங்கப்பட்ட சேவைகளுக்கு ஏற்படும் என்று எதிர்பார்க்கும் பழுது அல்லது மாற்று செலவின் அளவை பதிவு செய்கிறது. உடைப்புக்கு உட்பட்ட மிகவும் சிக்கலான தயாரிப்புகளுக்கு இது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க பொறுப்பாக இருக்கலாம்.

உத்தரவாதப் பொறுப்பை பதிவு செய்வதற்கான பொருத்தமான நேரம் தொடர்புடைய வருவாய் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதே அறிக்கையிடல் காலத்தில்தான்; அவ்வாறு செய்வது விற்பனை தொடர்பான அனைத்து வருவாய்களும் செலவுகளும் ஒரே நேரத்தில் பதிவு செய்யப்படுவதை உறுதி செய்கிறது (பொருந்தும் கொள்கை என அழைக்கப்படுகிறது).

உத்தரவாதப் பொறுப்புத் தொகை உத்தரவாத பழுது அல்லது மாற்றீடுகளை வழங்குவதில் வணிகத்தின் வரலாற்று அனுபவத்தின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது. எனவே, ஒரு நிறுவனம் அதன் விற்பனையில் 0.5% வரலாற்று உத்தரவாதச் செலவை அனுபவித்தால், வரலாற்று வீதம் மாறும் வரை புதிய விற்பனையில் அதே தொகையை தொடர்ந்து அங்கீகரிப்பது பொருத்தமானது.

ஒரு உத்தரவாதமானது ஒரு தொடர்ச்சியான பொறுப்பு, எனவே அதை வழங்கும் கட்சி பொருட்கள் அல்லது சேவைகளின் தொடர்புடைய விற்பனையை பதிவு செய்யும் போது ஒரு பொறுப்பு மற்றும் உத்தரவாத செலவை பதிவு செய்ய வேண்டும். விற்பனைக் கட்சி உண்மையான உத்தரவாதச் செலவுகளைச் செலுத்துவதால், அது பொறுப்புக் கணக்கிற்கு எதிராக வசூலிக்கிறது. ஒரு பொறுப்பின் ஆரம்ப பதிவு பொறுப்புக் கணக்கில் சமநிலையை அதிகரிக்கிறது, அதே நேரத்தில் உண்மையான உத்தரவாத செலவுகளுக்கான கட்டணங்கள் பொறுப்புக் கணக்கில் இருப்பைக் குறைக்கின்றன.

குறைந்தபட்ச உத்தரவாத செலவினங்களின் வரலாறு இருந்தால், உண்மையான உத்தரவாத செலவினங்களுக்கு முன்கூட்டியே ஒரு தற்செயலான பொறுப்பை பதிவு செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை, ஏனெனில் இந்த தற்போதைய செலவு முக்கியமற்றதாக இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு உள்ளது.

உத்தரவாதப் பொறுப்புக் கருத்து சேவை நிறுவனங்களில் கணிசமாகக் குறைவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஏனெனில் அவை உத்தரவாதப் பொறுப்பு எது என்பதைத் தீர்மானிப்பதில் மிகவும் கடினமான நேரத்தைக் கொண்டுள்ளன, மேலும் சேவைகள் மிகவும் தனிப்பயனாக்கப்பட்டவை, எனவே உத்தரவாதப் பொறுப்பு பகுப்பாய்விற்கு குறைவான வசதி.

உத்தரவாத பொறுப்பு எடுத்துக்காட்டு

ஏபிசி நிறுவனம் நீல விட்ஜெட்டுகளை விற்கிறது. இது வரலாற்று ரீதியாக 0.1% விற்பனையின் உத்தரவாதச் செலவை அனுபவித்தது. தற்போதைய காலகட்டத்தில், இது, 000 500,000 நீல விட்ஜெட்களை விற்றது, எனவே இது உத்தரவாத செலவுக் கணக்கில் $ 500 மற்றும் உத்தரவாத பொறுப்புக் கணக்கில் $ 500 பற்று பதிவு செய்கிறது. அடுத்த மாத தொடக்கத்தில், நீல விட்ஜெட்டை மாற்றுவதற்கான உத்தரவாதக் கோரிக்கையைப் பெறுகிறது. இந்த உரிமைகோரலின் விலை $ 40 ஆகும், இது ஏபிசி உத்தரவாத பொறுப்புக் கணக்கிற்கான பற்று (இதன் மூலம் கணக்கு இருப்பைக் குறைத்தல்) மற்றும் சரக்குக் கணக்கில் கடன் (விட்ஜெட் சரக்குகளின் குறைப்பைக் குறைக்க) என பதிவு செய்கிறது.