கணக்கு வரையறை

கணக்கியல் தொழிலில் ஒரு கணக்கில் பல அர்த்தங்கள் இருக்கலாம். அவை பின்வருமாறு:

  • பதிவு. கணக்கியல் முறைமையில் ஒரு கணக்கு ஒரு பதிவாக இருக்கக்கூடும், அதில் ஒரு வணிக பற்று மற்றும் வரவுகளை கணக்கியல் பரிவர்த்தனைகளுக்கு சான்றாக பதிவு செய்கிறது. இதனால், பெறத்தக்க கணக்குகள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு பில்லிங்ஸ் பற்றிய தகவல்களையும், வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து பணம் செலுத்துவதால் அந்த பில்லிங்ஸைக் குறைப்பதையும் சேமிக்கிறது. இந்த பதிவுகள் பொது லெட்ஜரில் சேமிக்கப்படுகின்றன.

  • வாடிக்கையாளர். ஒரு கணக்கை ஒரு வாடிக்கையாளராகவே கருதலாம். இந்த அர்த்தத்தின் கீழ், ஒரு கணக்கு என்பது ஒரு நிறுவனம் ஒரு சப்ளையராக செயல்படும் மற்றொரு நிறுவனம் அல்லது நபர், மற்றும் அவருடன் நிலுவையில் உள்ள கணக்குகள் பெறத்தக்க இருப்பு இருக்கலாம்.

  • எதிர்கால கட்டணம். ஒரு விற்பனை "கணக்கில்" இருந்தால், இதன் பொருள், வாங்குபவர் பரிவர்த்தனையுடன் தொடர்புடைய கடன் விதிமுறைகளின் அடிப்படையில் (நிகர 10 விதிமுறைகள் போன்றவை, வாங்குபவர் 10 நாட்களில் செலுத்த வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ள விற்பனையாளரின் பிற்பகுதியில்) செலுத்துவார். விலைப்பட்டியல் தேதி).