முக்கிய கணக்கியல் அனுமானங்கள்

முக்கிய கணக்கியல் அனுமானங்கள் ஒரு வணிகம் எவ்வாறு ஒழுங்கமைக்கப்பட்டு இயங்குகிறது என்பதைக் கூறுகிறது. வணிக பரிவர்த்தனைகள் எவ்வாறு பதிவு செய்யப்படுகின்றன என்பதற்கான கட்டமைப்பை அவை வழங்குகின்றன. இந்த அனுமானங்களில் ஏதேனும் உண்மை இல்லை என்றால், ஒரு வணிகத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட மற்றும் அதன் நிதி அறிக்கைகளில் அறிக்கையிடப்பட்ட நிதித் தகவல்களை மாற்ற வேண்டியது அவசியம். இந்த முக்கிய அனுமானங்கள்:

  • திரட்டல் அனுமானம். பரிவர்த்தனைகள் கணக்கியலின் திரட்டல் அடிப்படையைப் பயன்படுத்தி பதிவு செய்யப்படுகின்றன, அங்கு முறையே வருவாய் மற்றும் செலவுகளை அங்கீகரிப்பது சம்பாதிக்கும்போது அல்லது பயன்படுத்தும்போது எழுகிறது. இந்த அனுமானம் உண்மையல்ல எனில், ஒரு வணிகமானது பணப்புழக்கங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட நிதிநிலை அறிக்கைகளை உருவாக்க கணக்கியலின் பண அடிப்படையைப் பயன்படுத்த வேண்டும். பிந்தைய அணுகுமுறை தணிக்கை செய்யக்கூடிய நிதி அறிக்கைகளை ஏற்படுத்தாது.

  • பழமைவாத அனுமானம். சம்பாதிக்கும்போது வருவாய்கள் மற்றும் செலவுகள் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும், ஆனால் முந்தைய செலவுகளை அங்கீகரிப்பதில் ஒரு சார்பு உள்ளது. இந்த அனுமானம் உண்மை இல்லை என்றால், ஒரு வணிகம் அதிகப்படியான நம்பிக்கையான நிதி முடிவுகளை வெளியிடுகிறது.

  • நிலையான அனுமானம். கணக்கீட்டு முறையின் அதே முறை அவ்வப்போது பயன்படுத்தப்படும், இது மிகவும் பொருத்தமான முறையால் மாற்றப்படாவிட்டால். இந்த அனுமானம் உண்மை இல்லை என்றால், பல காலகட்டங்களில் தயாரிக்கப்படும் நிதிநிலை அறிக்கைகள் ஒப்பிடமுடியாது.

  • பொருளாதார நிறுவனம் அனுமானம். ஒரு வணிகத்தின் பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் அதன் உரிமையாளர்களின் பரிவர்த்தனைகள் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்படவில்லை. இந்த அனுமானம் உண்மை இல்லை என்றால், துல்லியமான நிதிநிலை அறிக்கைகளை உருவாக்குவது சாத்தியமில்லை. இந்த அனுமானம் சிறு, குடும்பத்திற்கு சொந்தமான வணிகங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பிரச்சினையாகும்.

  • கவலை அனுமானம் செல்கிறது. ஒரு வணிகம் எதிர்வரும் எதிர்காலத்தில் தொடர்ந்து செயல்படும். இந்த அனுமானம் உண்மை இல்லை என்றால் (திவால்நிலை தோன்றும் போது போன்றவை), ஒத்திவைக்கப்பட்ட செலவுகள் ஒரே நேரத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும்.

  • நம்பகத்தன்மை அனுமானம். போதுமான அளவு நிரூபிக்கக்கூடிய பரிவர்த்தனைகள் மட்டுமே பதிவு செய்யப்பட வேண்டும். இந்த அனுமானம் உண்மை இல்லை என்றால், ஒரு வணிகமானது அதன் குறுகிய கால முடிவுகளை அதிகரிப்பதற்காக வருவாயை அங்கீகரிப்பதை செயற்கையாக துரிதப்படுத்துகிறது.

  • கால அவகாசம். ஒரு வணிகத்தால் அறிவிக்கப்பட்ட நிதி முடிவுகள் ஒரு சீரான மற்றும் நிலையான காலத்தை உள்ளடக்கியதாக இருக்க வேண்டும். இது அவ்வாறு இல்லையென்றால், அறிக்கையிடல் காலங்களில் நிதிநிலை அறிக்கைகள் ஒப்பிடப்படாது.

முந்தைய அனுமானங்கள் வெளிப்படையாகத் தோன்றினாலும், அவை எளிதில் மீறப்படுகின்றன, மேலும் அவை அடிப்படையில் ஆதாரமற்ற நிதிநிலை அறிக்கைகளின் உற்பத்திக்கு வழிவகுக்கும்.

ஒரு நிறுவனத்தின் நிதிநிலை அறிக்கைகள் தணிக்கை செய்யப்படும்போது, ​​தணிக்கையாளர்கள் இந்த கணக்கியல் அனுமானங்களின் மீறல்களைத் தேடுவார்கள், மேலும் ஏதேனும் சிக்கல்கள் சரிசெய்யப்படும் வரை அறிக்கைகள் குறித்து சாதகமான கருத்தை வழங்க மறுப்பார்கள். அவ்வாறு செய்யும்போது, ​​திருத்தப்பட்ட அனுமானங்களை பிரதிபலிக்கும் புதிய நிதிநிலை அறிக்கைகள் தயாரிக்கப்பட வேண்டும்.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found