நிகர பணப்புழக்கம்

நிகர பணப்புழக்கத்தின் கண்ணோட்டம்

நிகர பணப்புழக்கம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் உருவாக்கப்பட்ட அல்லது இழந்த பணத்தின் அளவு, பொதுவாக ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அறிக்கையிடல் காலங்களுக்கு மேல். ஒரு வணிகத்தின் குறுகிய கால நிதி நம்பகத்தன்மையை அறிய இந்த கருத்து பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது பணத்தை உருவாக்கும் திறனாக கருதப்படுகிறது. ஒரு நிறுவனம் நீண்ட காலத்திற்கு நேர்மறை நிகர பணப்புழக்கத்தை தொடர்ந்து உருவாக்கி வந்தால், இது அதன் நம்பகத்தன்மையின் சிறந்த குறிகாட்டியாகும். மாறாக, எதிர்மறை நிகர பணப்புழக்கத்தைத் தொடர்வது எந்தவொரு செயல்பாட்டு அல்லது நிதி சிக்கல்களின் பிரதான குறிகாட்டியாகும் (இது ஒரு வணிக வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது என்பதையும், வழக்கத்தை விட அதிக மூலதனம் தேவை என்பதையும் இது குறிக்கலாம்).

இருப்பினும், நிதி நம்பகத்தன்மையின் ஒரே தீர்மானகரமாக நீங்கள் நிகர பணப்புழக்கத்தைப் பயன்படுத்த முடியாது. கடனின் மட்டத்தில் ஏதேனும் மாற்றங்களுடன் (கூடுதல் கடன் வாங்குவதும் பணப்புழக்கத்தை அதிகரிக்கும் என்பதால்), எந்தவொரு நிலையான சொத்துகளின் விற்பனையும் (பணத்தை உருவாக்கக்கூடியது) மற்றும் வணிகத்தின் தற்போதைய பராமரிப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்களுடன் இணைந்து நிகர பணப்புழக்கத்தை நீங்கள் அளவிட வேண்டும். உபகரணங்கள் பராமரிப்பு, பணியாளர் பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு ஆகியவற்றைப் பொறுத்தவரை). இந்த கூடுதல் உருப்படிகள், வலுவான நிகர பணப்புழக்கம் இருந்தபோதிலும், ஒரு நிறுவனத்தின் ஒட்டுமொத்த போட்டி நிலை உண்மையில் குறைந்துவிட்டது என்பதைக் குறிக்கிறது. நிகர பணப்புழக்க எண்ணிக்கையைத் தவிர்க்கக்கூடிய கூடுதல் உருப்படிகள் கீழே உள்ள "நிதி நடவடிக்கைகள்" மற்றும் "முதலீட்டு நடவடிக்கைகள்" புல்லட் புள்ளிகளில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

நிகர பணப்புழக்கம் மூன்று வகையான செயல்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளது, அவை:

  • இயக்க நடவடிக்கைகள். இது வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து பண ரசீதுகள் மற்றும் விற்கப்பட்ட பொருட்களின் விலை மற்றும் நிர்வாக செலவுகள் போன்ற ஒரு வணிகத்தின் அடிப்படை செயல்பாடுகளால் உருவாக்கப்பட்ட மற்றும் பயன்படுத்தப்படும் பணமாகும்.

  • நிதி நடவடிக்கைகள். இது கடன் ஒப்பந்தத்தின் மூலம் பெறப்பட்ட பணம், அல்லது கடனை அடைக்க, நிறுவனத்தின் பங்குகளை மறு கொள்முதல் செய்ய அல்லது ஈவுத்தொகையை செலுத்த வழங்கப்பட்ட பணம்.

  • முதலீட்டு நடவடிக்கைகள். இது ஒரு முதலீட்டின் ஆதாயத்திலிருந்து பெறப்பட்ட பணம் அல்லது முதலீட்டு கருவியை வாங்க அல்லது நிலையான சொத்துக்களை வாங்குவதற்காக வழங்கப்பட்ட பணம்.

நிகர பணப்புழக்கம் ஒரு வணிகத்தால் அறிவிக்கப்பட்ட நிகர லாபம் அல்லது நிகர இழப்புக்கு சமமானதல்ல, ஏனெனில் இந்த நடவடிக்கைகள் (கணக்கியலின் திரட்டல் அடிப்படையில் ஒரு வணிக அறிக்கையிடலுக்கு) வருவாய் மற்றும் செலவுகள் இரண்டிற்கும் பலவிதமான ஊதியங்களை உள்ளடக்கியது, அவை உண்மையானதைக் குறிக்கவில்லை பணப்புழக்கம்.

நிகர பணப்புழக்கம் பொருளாளரால் நெருக்கமாக கண்காணிக்கப்படுகிறது, ஒரு வணிகத்தின் பணத் தேவைகளை கணிக்க இந்த தகவல் தேவைப்படுகிறது, அவர் அல்லது அவள் வெவ்வேறு முதிர்வு தேதிகளைக் கொண்ட முதலீடுகளைத் திட்டமிட அல்லது கூடுதல் கடனைப் பெறுவதற்குப் பயன்படுத்துகிறார்.

நிகர பணப்புழக்க சூத்திரம்

நிகர பணப்புழக்கத்தை பின்வரும் இரண்டு முறைகள் மூலம் பெறலாம்:

  • பண ரசீதுகள் கழித்தல் பணப்பரிமாற்றங்கள். இது முதலில் நிகர பணப்புழக்கத்தைப் பெறுவதற்கான மிக நேரடி முறையாகத் தோன்றுகிறது, ஆனால் கணக்கியல் பரிவர்த்தனை பதிவு முறை இந்த முறையில் தகவல்களைத் திரட்டவோ அல்லது புகாரளிக்கவோ இல்லை. இதன் விளைவாக, அடுத்த முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது.

  • நிகர லாபம் மற்றும் பணமல்லாத செலவுகள். இந்த அணுகுமுறை வருமான அறிக்கையின் அடிப்பகுதியில் உள்ள நிகர லாபம் அல்லது இழப்பு புள்ளிவிவரத்துடன் தொடங்குகிறது, பின்னர் அனைத்து பணமல்லாத செலவுகளையும் மீண்டும் சேர்க்கிறது, இதில் பொதுவாக தேய்மானம், கடன்தொகை மற்றும் குறைப்பு ஆகியவை அடங்கும்.

நிகர பணப்புழக்க அறிக்கை

ஒரு வணிகத்தின் பணப்புழக்கங்களின் சுருக்கம் பணப்புழக்கங்களின் அறிக்கையில் முறைப்படுத்தப்படுகிறது, இது GAAP மற்றும் IFRS கணக்கியல் கட்டமைப்பின் கீழ் உள்ள நிதிநிலை அறிக்கைகளின் அவசியமான பகுதியாகும்.

ஒத்த விதிமுறைகள்

நிகர பணப்புழக்கம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறதுபணப்புழக்கம்.