வெளிப்புற வெகுமதி

ஒரு வெளிப்புற வெகுமதி என்பது எதையாவது அடைவதற்கு ஈடாக வழங்கப்படும் இழப்பீடு அல்லது அங்கீகாரத்தின் உறுதியான வடிவம். வெளிப்புற வெகுமதிகளின் எடுத்துக்காட்டுகள்:

  • செலவு சேமிப்புக்கான ரொக்க விருதுகள்

  • சாதனைக்கான சான்றிதழ்கள்

  • பணியாளர் மாத விருதுகள்

  • குறிப்பிட்ட ஊழியர்களைப் பாராட்டும் வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து கடிதங்களை இடுங்கள்

  • மிகவும் மேம்பட்ட நிலைக்கு பதவி உயர்வு

  • பொதுமக்கள் பாராட்டு

  • பங்கு விருப்பங்கள்

  • வாய்மொழி நன்றி

  • எழுதப்பட்ட நன்றி

  • பல வருட சேவை ஊசிகளும்

ஒரு பணியாளருக்கு எந்தவொரு குறிப்பிட்ட ஆர்வமும் இல்லாத பணிகள் உட்பட எந்தவொரு சூழ்நிலையிலும் வெளிப்புற வெகுமதிகளைப் பயன்படுத்தலாம். ஒரு வெளிப்புற வெகுமதிக்கு எடுத்துக்காட்டு, ஒரு ஊழியருக்கு நாள் முடிவில் 100 விட்ஜெட்டுகளை தயாரிக்க முடிந்தால் போனஸ் வழங்கப்படுகிறது; வேலை அதிகப்படியான திருப்திகரமாக இருக்காது, ஆனால் போனஸ் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க உந்துதலைக் குறிக்கிறது. வெளிப்புற வெகுமதிகளின் பிற எடுத்துக்காட்டுகள் துண்டு வீத ஊதியம் (இழப்பீடு உற்பத்தி செய்யப்படும் அலகுகளின் எண்ணிக்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டது), குழு அடிப்படையிலான இழப்பீடு மற்றும் பெறப்பட்ட புதிய திறன்களின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் ஊதிய விகித மேம்பாடுகள். வெளிப்புற வெகுமதிகளுக்கும் விரும்பிய விளைவுகளுக்கும் இடையே ஒரு திட்டவட்டமான காரணம் மற்றும் விளைவு உறவு இருக்கலாம். இருப்பினும், இந்த வெகுமதிகளை அதிகமாகப் பயன்படுத்தலாம், இதனால் ஊழியர்கள் அவர்களுக்குப் பழக்கமடைவார்கள், இது அவர்களின் உந்துதல் தாக்கத்தைக் குறைக்கிறது. அவற்றின் செயல்திறனைப் பராமரிக்க, அவற்றின் தன்மை மற்றும் நேரத்தை வேறுபடுத்துவதைக் கவனியுங்கள். எடுத்துக்காட்டாக, விற்பனை இலக்கை அடைவதற்கான நேர்மறையான வலுவூட்டல் ஒவ்வொரு ஐந்து அல்லது ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ஜனாதிபதியிடமிருந்து ஒரு செய்தியாக இருக்கலாம், அதே நேரத்தில் ஒரு உள்ளூர் விடுமுறையிலிருந்து லாஸ் வேகாஸுக்கு ஒரு வார விடுமுறைக்கு லாஸ் வேகாஸுக்கு வணிக வர்க்க விமானம் வரை ஒரு வெகுமதி மாறுபடும்.