செலுத்த வேண்டிய கணக்குகள்

செலுத்த வேண்டிய கணக்குகள் விரிவான கணக்குகளில் இருந்து பல வகையான தகவல்களைப் பெறப் பயன்படுகின்றன. இந்த பகுப்பாய்வுகள் பின்வருமாறு:

  • தள்ளுபடிகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. சப்ளையர்கள் வழங்கும் அனைத்து ஆரம்ப கட்டண தள்ளுபடியையும் நிறுவனம் எடுக்கிறதா என்று கட்டண பதிவுகளை ஆராயுங்கள். இந்த தள்ளுபடிகள் பொதுவாக அதிக பயனுள்ள வட்டி விகிதத்தைக் கொண்டிருக்கின்றன, எனவே முயற்சிக்கு மதிப்புள்ளது.

  • தாமதமாக கட்டண கட்டணம். நிறுவனம் வழக்கமாக தாமதமாக கட்டணம் செலுத்துகிறதா என்பதைப் பாருங்கள். வணிகத்திற்கு அதன் கட்டணக் கடமைகளைப் பூர்த்தி செய்ய போதுமான பணம் இல்லாதபோது இந்த நிலைமை பொதுவாக எழுகிறது, ஆனால் கணக்கியல் துறைக்குள்ளான செயல்முறை தோல்விகள் காரணமாகவும் இருக்கலாம்.

  • செலுத்த வேண்டிய விற்றுமுதல். செலுத்த வேண்டிய விற்றுமுதல் வீதத்திற்கு வருவதற்கு மொத்த வருடாந்திர கொள்முதலை சராசரி மொத்த செலுத்த வேண்டிய இருப்பு மூலம் பிரிக்கவும். அதன் கட்டணங்களை செலுத்த நிறுவனம் எடுக்கும் சராசரி நாட்களின் எண்ணிக்கையை தீர்மானிக்க விற்றுமுதல் வீதத்தை 365 நாட்களாக பிரிக்கவும். செலுத்த வேண்டிய இந்த நாட்கள் காலப்போக்கில் குறைந்து கொண்டே வந்தால், நிறுவனம் மதிப்புமிக்க பண ஆதாரத்தை வீணடிக்கிறது. கணக்கியல் ஊழியர்கள் ஆரம்பத்தில் விலைப்பட்டியலை செலுத்தவில்லை என்பதையும், சப்ளையர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தும் கட்டண விதிமுறைகள் அதிகப்படியான குறுகியவை அல்ல என்பதையும் உறுதி செய்வதே சாத்தியமான தீர்மானங்கள்.

  • நகல் கொடுப்பனவுகள். ஏதேனும் விலைப்பட்டியல் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட முறை செலுத்தப்பட்டதா என்பதைப் பார்க்க முந்தைய கொடுப்பனவுகளின் பதிவுகளை ஆய்வு செய்யுங்கள். அப்படியானால், செலுத்த வேண்டிய கணக்குகளில் இந்த விலைப்பட்டியல்களை அடையாளம் காண்பதில் உள்ள சிக்கலை இது சுட்டிக்காட்டுகிறது. நகல் கொடுப்பனவுகளை திருப்பிச் செலுத்துவதற்கு சப்ளையர்களைத் தொடர்புகொள்வது மற்றொரு படி.

  • பணியாளர் முகவரிகளுடன் ஒப்பிடுக. சப்ளையர் முகவரிகளை பணியாளர் முகவரிகளுடன் ஒப்பிடுக. ஒரு போட்டி ஒரு மோசடி சூழ்நிலையைக் குறிக்கலாம் அல்லது குறைந்தபட்சம் தொடர்புடைய கட்சி வாங்குதலையாவது நிர்வாகத்திற்கு வெளிப்படுத்த வேண்டியிருக்கலாம்.

நிறுவனம் மற்றொரு வணிகத்தைப் பெறும்போதெல்லாம் இதே பகுப்பாய்வுகளை மேற்கொள்ளுங்கள், கையகப்படுத்துபவரிடம் செலுத்த வேண்டிய நிலைமை மேம்படுத்தப்படுமா என்பதைப் பார்க்கவும். அப்படியானால், இது வாங்குபவருக்கு பணத்தை மிச்சப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சினெர்ஜியை உருவாக்க முடியும். செலுத்த வேண்டிய மேலாளர் இந்த பகுப்பாய்வின் முடிவுகளை வாங்கும் மேலாளருடன் விவாதிக்கலாம். கொள்முதல் மேலாளரை வழங்குவதற்கான சாத்தியமான குறிக்கோள் சப்ளையர்களிடமிருந்து நீண்ட கட்டண விதிமுறைகள். அவ்வாறு செய்வது வணிகத்திற்கு கிடைக்கும் மூலதன நிதியை அதிகரிக்கிறது. கணக்குகள் செலுத்த வேண்டிய பகுப்பாய்வின் ஒரு முக்கிய விளைவு, எதிர்காலத்தில் காணப்படும் ஏதேனும் குறைபாடுகள் ஏற்படக்கூடிய அபாயத்தைக் குறைக்க செலுத்த வேண்டிய செயல்முறைகளை மாற்றுவதாகும். அவ்வாறு செய்வதன் மூலம் அதிகப்படியான செலவினங்களைத் தவிர்ப்பதன் மூலம் ஒட்டுமொத்த நிறுவன லாபத்தை மேம்படுத்த முடியும்.