கடன் கடிதம்

கடன் கடிதம் என்பது சர்வதேச எல்லைகளை கடக்கும் வர்த்தக ஏற்பாடுகளுக்கு பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் நிதி ஒப்பந்தமாகும். கடிதம் வாங்குபவருக்கும் விற்பனையாளருக்கும் இடையில் நிதி பரிமாற்றத்தை எளிதாக்கும் நோக்கம் கொண்டது. இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ், இறக்குமதியாளரின் வங்கி ("வழங்கும் வங்கி") கடன் ஆவணத்தின் கடிதத்தை அங்கீகரிக்கிறது, அதன் கீழ் குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டால் ஏற்றுமதியாளரின் வங்கிக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை வழங்கப்படும். இறக்குமதி செய்பவருக்கு பொருட்கள் அனுப்பப்பட்டதற்கான சான்றாக, ஏற்றுமதி செய்யும் வங்கியின் விலைப்பட்டியல் மற்றும் விநியோகத்திற்கான சான்று வழங்கப்பட்டால், நிபந்தனைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டதாக கருதப்படுகிறது. கடன் கடிதத்தின் விதிமுறைகள் தரமான சான்றிதழ் மற்றும் / அல்லது காப்பீட்டு சான்றிதழ் போன்ற பிற நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்றும் கூறலாம்.

கடன் கடிதத்தின் விதிமுறைகளை கட்டுப்படுத்தும் கட்சி வழங்கும் வங்கி ஆகும், இது பொதுவாக இந்த நோக்கத்திற்காக ஒரு நிலையான படிவத்தைப் பயன்படுத்துகிறது.

கடன் கடிதத்தின் தேவைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டவுடன், ஏற்றுமதியாளரின் வங்கி ஒப்பந்தத்தில் கூறப்பட்ட தொகையை செலுத்துகிறது. இந்த வங்கி பணம் செலுத்த விரும்பவில்லை என்றால், அது "ஆலோசனை வங்கி" என்று பெயரிடப்பட்டு, அனுப்பும் வங்கிக்கு அனுப்பப்பட்டதற்கான ஆதாரங்களை வெறுமனே அனுப்புகிறது. இந்த வழக்கில், வழங்கும் வங்கி "பரிந்துரைக்கப்பட்ட வங்கி" என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது, மேலும் நேரடியாக ஏற்றுமதியாளருக்கு பணம் செலுத்துகிறது.

ஏற்றுமதியாளர் பரிந்துரைக்கப்பட்ட வங்கியிடமிருந்து பணம் பெறுவார் என்று உறுதியாக தெரியாவிட்டால் ஒரு சிறப்பு நிலைமை எழுகிறது. இந்த வழக்கில், ஏற்றுமதியாளர் அதன் வங்கியை கடன் கடிதத்தை உறுதிப்படுத்துமாறு கேட்கலாம், இது இந்த வங்கியை "உறுதிப்படுத்தும் வங்கி" என்று குறிப்பிடுகிறது மற்றும் தேவையான அனைத்து ஆவணங்களும் கிடைத்தவுடன் ஏற்றுமதியாளருக்கு பணம் செலுத்துவதை பொறுப்பாக்குகிறது. உறுதிப்படுத்தப்பட்டால், கடன் கடிதம் "உறுதிப்படுத்தப்பட்ட கடன் கடிதம்" என்று குறிப்பிடப்படுகிறது.

உறுதிப்படுத்தும் வங்கியாக நியமிக்க ஒரு வங்கி ஒப்புக் கொள்ளும்போது, ​​அது சேவைக்கு கட்டணம் வசூலிக்கிறது. வழங்கும் வங்கி செலுத்தக்கூடாது என்று வங்கி மதிப்பிட்டால், கட்டணத்தின் அளவு கணிசமாக இருக்கும். இந்த ஆபத்து மிக அதிகமாக இருந்தால், எந்தவொரு சூழ்நிலையிலும் வங்கி உறுதிப்படுத்தும் வங்கியாக நியமிக்க மறுக்கும்.

வழங்கும் வங்கி என்பது பொதுவாக நிதியை செலுத்தும் நிறுவனம். பணம் செலுத்தாத அபாயத்தைத் தவிர்ப்பதற்காக, வழங்கும் வங்கி இறக்குமதியாளரின் வங்கிக் கணக்கில் நிதியைப் பிரிக்கலாம் அல்லது இந்த பொறுப்பை செலுத்துவதற்காக இறக்குமதியாளரின் கடன் வரியின் ஒரு பகுதியை நியமிக்கலாம்.

கடன் நிலைமை கடிதத்தில் முதன்மை பயனாளி ஏற்றுமதியாளர், தேவையான ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்கும் வரை, ஒரு வங்கியால் பணம் செலுத்துவதற்கு உத்தரவாதம் அளிக்கப்படுகிறது.

கடன் காத்திருப்பு கடிதம் கடன் கருத்தின் கடிதத்தின் மாறுபாடு ஆகும். மூன்றாம் தரப்பினரால் பணம் செலுத்துவதற்கு உத்தரவாதம் அளிப்பதற்கான ஒரு காத்திருப்பு கடிதம். கடன் கடிதத்தை இடுகையிட தயாராக உள்ள ஒரு நிறுவனத்தைக் கண்டுபிடிக்க முடிந்தால், இந்த கடன் சிறிய கடன் வரலாற்றைக் கொண்ட ஒரு நிறுவனத்திற்கு மிகவும் பயனளிக்கிறது. இந்த கருவி வழக்கமாக ஒரு வருட காலத்திற்கு நிலுவையில் உள்ளது, அதன் பிறகு அது காலாவதியாகிறது. ஒரு காத்திருப்பு கடிதத்திற்கான கட்டணம் மிக அதிகமாக இருக்கும், குறிப்பாக வாங்குபவரின் கடன் தரம் கேள்விக்குரியதாக கருதப்பட்டால்.