மாற்று நபர்களின் அச்சுறுத்தல்

ஒரு தொழிலுக்கு வெளியில் இருந்து ஒரு வாடிக்கையாளர் வாங்கக்கூடிய பிற தயாரிப்புகள் கிடைப்பதே மாற்றீடுகளின் அச்சுறுத்தல். ஒரு போட்டி விலையில் நியாயமான நெருக்கமான நன்மைகளை வழங்கும் மாற்று தயாரிப்புகள் இருக்கும்போது ஒரு தொழில்துறையின் போட்டி அமைப்பு அச்சுறுத்தப்படுகிறது. இந்த வழக்கில், மாற்று புள்ளிகள் கிடைக்கக்கூடிய விலைகளால் விலை புள்ளிகள் வரையறுக்கப்படுகின்றன, இதன் மூலம் ஒரு தொழிலுக்குள் உருவாக்கக்கூடிய லாபத்தின் அளவைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.

மாற்றீடுகளின் வலுவான அச்சுறுத்தல் இருக்கும்போது, ​​தொழில்துறை வீரர்கள் மிகவும் திறமையான முறையில் செயல்படுவதில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும்; இல்லையெனில், அவற்றின் அதிக விலை கட்டமைப்புகள் லாபத்தில் தலையிடும் மற்றும் சில நிறுவனங்களை வணிகத்திலிருந்து வெளியேற்றக்கூடும்.

மாற்றீடுகளின் அச்சுறுத்தல் குறையும் போது, ​​தொழில்துறை வீரர்கள் தங்கள் செலவுக் கட்டுப்பாடுகளுடன் மிகவும் மெதுவாக இருக்கிறார்கள், இதன் விளைவாக வாடிக்கையாளர்களுக்கு அதிக விலை வசூலிக்கப்படுகிறது. தொழில்துறைக்கு வெளியில் இருந்து போட்டியிடுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இல்லாததால், தொழில்துறைக்குள்ளேயே அதிக லாபம் கிடைக்கும். இதனால், நிறுவனங்கள் தங்கள் வாடிக்கையாளர்களின் இழப்பில் அதிக லாபத்தை ஈட்ட முனைகின்றன.

பின்வரும் காரணிகள் ஒரு தொழிலுக்கு மாற்றாக அதிக அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்துகின்றன:

  • வாடிக்கையாளர்கள் எளிதாக தயாரிப்புகளுக்கு இடையில் மாறலாம்.

  • மாற்று தயாரிப்புகள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு உடனடியாக கிடைக்கின்றன.

  • தொழில்துறையில் ஒப்பிடக்கூடிய தயாரிப்புகளை விட மாற்று தயாரிப்புகள் சிறந்த அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளன.

  • மாற்று தயாரிப்புகள் தொழில்துறையில் ஒப்பிடக்கூடிய தயாரிப்புகளை விட அதிக தரம் / நம்பகத்தன்மையைக் கொண்டுள்ளன.

  • மாற்று தயாரிப்புகள் தொழில்துறையில் ஒப்பிடக்கூடிய தயாரிப்புகளை விட குறைந்த செலவைக் கொண்டுள்ளன.

ஒரு நிறுவனம் மாற்று நபர்களின் அச்சுறுத்தலைத் தணிக்க பல வழிகள் உள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, அதன் சந்தைப்படுத்தல் முயற்சிகள், தயாரிப்பு தரம் மற்றும் ஆதரவு சேவைகள் மூலம் பிராண்ட் விசுவாசத்தை ஊக்குவிக்க முடியும். அல்லது, அது குறிப்பிட்ட சந்தை முக்கியத்துவங்களில் தீவிரமாக கவனம் செலுத்தலாம், இதனால் அந்த இடங்களுக்குள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு அது வழங்கும் மதிப்பு வாடிக்கையாளர்கள் மாற்றீடுகளிலிருந்து பெறக்கூடிய மதிப்பை மீறுகிறது. மற்றொரு சாத்தியம் என்னவென்றால், மாற்று வாடிக்கையாளர்களுக்கு மாற்றக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களை அடையாளம் காண்பது, மேலும் மேம்பட்ட சேவை மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் முயற்சிகளுக்கு அவர்களை இலக்காகக் கொள்வது, இதனால் நிறுவனம் தங்களுக்குக் கொடுக்கும் குறிப்பிட்ட மதிப்பை அவர்கள் அறிவார்கள்.

ஒரு முதலீட்டு பகுப்பாய்வின் கண்ணோட்டத்தில், மாற்றுத்திறனாளிகளின் அச்சுறுத்தல் குறைவாக இருக்கும்போது ஒரு தொழில் முதலீட்டிற்கான சிறந்த வாய்ப்பாகும், ஏனெனில் தொழில்துறையில் உள்ள நிறுவனங்கள் சராசரிக்கு மேல் லாபம் ஈட்ட அதிக ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளன.