கார்ப்பரேட் மேல்நிலை

கார்ப்பரேட் மேல்நிலை என்பது ஒரு வணிகத்தின் நிர்வாகப் பக்கத்தை நடத்துவதற்கு ஏற்படும் செலவுகளைக் கொண்டுள்ளது. இந்த செலவுகளில் கணக்கியல், மனித வளங்கள், சட்ட, சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் விற்பனை செயல்பாடுகள் அடங்கும். கார்ப்பரேட் செலவுகள் ஏற்படும் போது, ​​அவை காலச் செலவுகளாகக் கருதப்படுகின்றன, எனவே அவை செலவாகும். தொழிற்சாலை மேல்நிலை போலல்லாமல், கார்ப்பரேட் மேல்நிலை செலவுக் குளத்தில் குவிக்கப்படுவதில்லை, பின்னர் உற்பத்தி செய்யப்படும் அலகுகளின் எண்ணிக்கையில் ஒதுக்கப்படுகிறது.

கார்ப்பரேட் மேல்நிலை என்ற கருத்து பல துணை நிறுவனத்தில் சற்றே வித்தியாசமானது. இந்த சூழ்நிலையில், கார்ப்பரேட் பெற்றோரை இயக்குவதற்கான செலவாக கார்ப்பரேட் மேல்நிலை கருதப்படுகிறது. பெற்றோர் நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் நபர்கள் துணை நிறுவனங்களுக்கான கொள்கைகள் மற்றும் நடைமுறைகளை அமைத்தல், ஒருங்கிணைந்த முடிவுகளைப் புகாரளித்தல் மற்றும் இணைப்பு மற்றும் கையகப்படுத்தல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவது போன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டுள்ளனர். நிறுவனத்தின் மேலதிக செலவுகளை பெற்றோருக்குச் சொந்தமான துணை நிறுவனங்களுக்கு ஒதுக்க நிறுவனத்தின் நிர்வாகம் தேர்வு செய்யலாம், சில செயல்பாட்டு நடவடிக்கைகளின் அடிப்படையில், துணை நிறுவனங்களின் விற்பனை அல்லது இலாபங்கள். இந்த கணக்கியல் சிகிச்சை பரிந்துரைக்கப்படவில்லை, ஏனெனில் இது துணை நிறுவனங்களின் புகாரளிக்கப்பட்ட லாபத்தை தவிர்க்கிறது, அவற்றின் உண்மையான லாபத்தை மறைக்கிறது. கார்ப்பரேட் பெற்றோரின் செலவுகள் வேறு எங்கும் ஒதுக்கீடு இல்லாமல் உடனடியாக செலவிடப்படுவது ஒரு சிறந்த அணுகுமுறையாகும்.

கார்ப்பரேட் மேல்நிலை எப்போதும் ஒரு வணிகத்தின் பிரேக்வென் புள்ளியை அதிகரிக்கிறது, எனவே இந்த செலவுகள் மீது கடுமையான கட்டுப்பாட்டைப் பேணுவது நல்லது.