நீண்டகால சொத்து

ஒரு வணிகமானது குறைந்தபட்சம் ஒரு வருடமாவது தக்க வைத்துக் கொள்ள எதிர்பார்க்கும் எந்தவொரு சொத்தும் நீண்ட கால சொத்து. ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கணக்கியல் காலத்திற்கு தக்கவைக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் எந்தவொரு சொத்தையும் சேர்க்க இந்த வரையறையை விரிவுபடுத்தலாம். நீண்டகால சொத்துக்கள் பொதுவாக இரண்டு துணைப்பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன, அவை:

  • உறுதியான நீண்டகால சொத்துக்கள். தளபாடங்கள் மற்றும் சாதனங்கள், உற்பத்தி உபகரணங்கள், கட்டிடங்கள், வாகனங்கள் மற்றும் கணினி உபகரணங்கள் போன்ற சொத்துக்கள் இந்த பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

  • அருவமான நீண்ட கால சொத்துக்கள். பதிப்புரிமை, காப்புரிமை மற்றும் உரிமங்கள் போன்ற சொத்துக்கள் இந்த பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

கையகப்படுத்தப்பட்டதும், நீண்ட காலமாக வாழ்ந்த சொத்தின் விலை வழக்கமாக மதிப்பிடப்பட்ட (உறுதியான சொத்துகளுக்கு) அல்லது சொத்தின் எதிர்பார்க்கப்படும் பயனுள்ள வாழ்நாளில் மன்னிப்பு (அருவமான சொத்துகளுக்கு). சொத்தின் தற்போதைய பயன்பாட்டை அதிலிருந்து பெறப்பட்ட பொருளாதார நன்மைகளுடன் பொருத்துவதற்காக இது செய்யப்படுகிறது. சொத்தின் பயன்பாடு முதன்மையாக அதன் பயனுள்ள வாழ்க்கையின் ஆரம்ப கட்டங்களில் நிகழும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டால் இந்த தேய்மானம் அல்லது கடன்தொகுப்பு துரிதப்படுத்தப்படலாம், இருப்பினும் வரி செலுத்துதல்களை ஒத்திவைக்க இதுபோன்ற முடுக்கம் பயன்படுத்தப்படலாம்.

நல்லெண்ணம் ஒரு நீண்டகால சொத்தாக கருதப்படுகிறது. நல்லெண்ணம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட சொத்துக்கள் அல்லது பொறுப்புகளுடன் தொடர்புபடுத்த முடியாத ஒரு கையகப்படுத்துபவருக்கு செலுத்தப்பட்ட மீதமுள்ள தொகை. கையகப்படுத்தல் தொடர்பான பதிவுசெய்யப்பட்ட தொகைகளுக்கு பொருந்தக்கூடியதா அல்லது மீறுகிறதா என்பதைப் பார்ப்பதற்கு நல்லெண்ணம் அவ்வப்போது சோதிக்கப்படுகிறது. இல்லையென்றால், நல்லெண்ண சமநிலை பலவீனமடைவதாகக் கூறப்படுகிறது, மேலும் இது குறைபாட்டின் அளவால் குறைக்கப்படுகிறது.

ஒரு வணிகமானது அதன் செயல்பாடுகளை நடத்துவதற்கு நீண்ட கால சொத்துக்கள் தேவைப்படும் வழக்கமாக அதன் செலவுக் கட்டமைப்பில் நிலையான செலவினங்களின் பெரும்பகுதியைக் கொண்டிருக்கின்றன, எனவே நிகர லாபத்தை ஈட்டத் தொடங்குவதற்கு முன்பு அது மொத்த லாபத்தை ஒப்பீட்டளவில் பெற வேண்டும். ஆகவே, ஒரு நியாயமான மூலோபாய நோக்கம் ஒரு வணிகத்தை மிகச் சிறிய அளவிலான நீண்டகால சொத்துகளுடன் நடத்துவதற்கான வழியைக் கண்டுபிடிப்பதாகும், இதன் மூலம் ஒரு வணிகத்தின் முறிவு புள்ளியைக் குறைக்கும்.

ஒத்த விதிமுறைகள்

நீண்ட காலமாக வாழ்ந்த சொத்து பொதுவாக ஒரு நிலையான சொத்தாகவே கருதப்படுகிறது.