தயாரிப்பு தயாரிப்பு செலவு மற்றும் கூட்டு தயாரிப்பு செலவு

கூட்டுச் செலவு என்பது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தயாரிப்புகளுக்கு பயனளிக்கும் ஒரு செலவாகும், அதே நேரத்தில் ஒரு தயாரிப்பு என்பது ஒரு தயாரிப்பு செயல்முறையின் ஒரு சிறிய விளைவாகும் மற்றும் சிறிய விற்பனையைக் கொண்ட ஒரு தயாரிப்பு ஆகும். ஒரு வணிகத்திற்கு ஒரு உற்பத்தி செயல்முறை இருக்கும்போது கூட்டு செலவு அல்லது தயாரிப்பு தயாரிப்பு செலவு பயன்படுத்தப்படுகிறது, அதில் இருந்து இறுதி தயாரிப்புகள் பிற்கால உற்பத்தியின் போது பிரிக்கப்படுகின்றன. வணிகமானது இறுதி தயாரிப்பை தீர்மானிக்கக்கூடிய புள்ளியை பிளவு-புள்ளி புள்ளி என்று அழைக்கப்படுகிறது. பல பிளவு-புள்ளிகள் கூட இருக்கலாம்; ஒவ்வொன்றிலும், மற்றொரு தயாரிப்பு தெளிவாக அடையாளம் காணப்படலாம், மேலும் உற்பத்தி செயல்முறையிலிருந்து உடல் ரீதியாகப் பிரிக்கப்படுகிறது, இது ஒரு முடிக்கப்பட்ட தயாரிப்பாக மேலும் சுத்திகரிக்கப்படலாம். பிளவு-ஆஃப் புள்ளிக்கு முன்னர் நிறுவனம் ஏதேனும் உற்பத்தி செலவுகளைச் செய்திருந்தால், இந்த செலவுகளை இறுதி தயாரிப்புகளுக்கு ஒதுக்க ஒரு முறையை அது நியமிக்க வேண்டும். பிளவு-புள்ளிக்குப் பிறகு நிறுவனம் ஏதேனும் செலவுகளைச் செய்தால், செலவுகள் ஒரு குறிப்பிட்ட தயாரிப்புடன் தொடர்புடையதாக இருக்கலாம், எனவே அவர்களுக்கு இன்னும் எளிதாக ஒதுக்கப்படலாம்.

பிளவு-புள்ளி புள்ளி தவிர, ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட துணை தயாரிப்புகளும் இருக்கலாம். தயாரிப்பு வருவாய் மற்றும் செலவுகளின் முதிர்ச்சியற்ற தன்மையைக் கருத்தில் கொண்டு, துணை தயாரிப்பு கணக்கியல் ஒரு சிறிய சிக்கலாக இருக்கும்.

ஒரு பிளவு-புள்ளிக்கு முன்னர் ஒரு நிறுவனம் செலவுகளைச் செய்தால், அது பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கணக்கியல் கொள்கைகள் மற்றும் சர்வதேச நிதி அறிக்கை தரங்களின் கட்டளைகளின் கீழ் அவற்றை தயாரிப்புகளுக்கு ஒதுக்க வேண்டும். இந்த செலவுகளை நீங்கள் தயாரிப்புகளுக்கு ஒதுக்கவில்லை என்றால், நீங்கள் அவற்றை காலச் செலவாகக் கருத வேண்டும், எனவே தற்போதைய காலகட்டத்தில் அவற்றைச் செலவிடுவீர்கள். எதிர்காலத்தில் சில காலம் வரை தொடர்புடைய தயாரிப்புகள் விற்கப்படாவிட்டால் இது செலவின் தவறான சிகிச்சையாக இருக்கலாம், ஏனெனில் ஈடுசெய்யும் விற்பனை பரிவர்த்தனையை உணர்ந்து கொள்வதற்கு முன்பு தயாரிப்பு செலவின் ஒரு பகுதியை நீங்கள் செலவுக்கு வசூலிப்பீர்கள்.

கூட்டு செலவுகளை ஒதுக்குவது நிர்வாகத்திற்கு உதவாது, ஏனெனில் இதன் விளைவாக வரும் தகவல்கள் அடிப்படையில் தன்னிச்சையான ஒதுக்கீடுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் விளைவாக, சிறந்த ஒதுக்கீடு முறை குறிப்பாக துல்லியமாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை, ஆனால் அதைக் கணக்கிடுவது எளிதாக இருக்க வேண்டும், மேலும் இது ஒரு தணிக்கையாளரால் மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டால் உடனடியாக பாதுகாக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும்.

கூட்டு செலவுகளை எவ்வாறு ஒதுக்குவது

கூட்டு செலவுகளை ஒதுக்க இரண்டு பொதுவான முறைகள் உள்ளன. ஒரு அணுகுமுறை விளைபொருட்களின் விற்பனை மதிப்பின் அடிப்படையில் செலவுகளை ஒதுக்குகிறது, மற்றொன்று விளைபொருட்களின் மதிப்பிடப்பட்ட இறுதி மொத்த ஓரங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது. கணக்கீட்டு முறைகள் பின்வருமாறு:

  • விற்பனை மதிப்பின் அடிப்படையில் ஒதுக்கீடு செய்யுங்கள். பிளவு-ஆஃப் புள்ளி மூலம் அனைத்து உற்பத்தி செலவுகளையும் சேர்க்கவும், பின்னர் அனைத்து கூட்டு தயாரிப்புகளின் விற்பனை மதிப்பை ஒரே பிளவு-புள்ளியாக தீர்மானிக்கவும், பின்னர் விற்பனை மதிப்புகளின் அடிப்படையில் செலவுகளை ஒதுக்கவும். ஏதேனும் துணை தயாரிப்புகள் இருந்தால், அவர்களுக்கு எந்த செலவையும் ஒதுக்க வேண்டாம்; அதற்கு பதிலாக, அவர்கள் விற்பனை செய்த வருமானத்தை விற்கப்பட்ட பொருட்களின் விலைக்கு எதிராக வசூலிக்கவும். இது இரண்டு முறைகளில் எளிமையானது.
  • மொத்த விளிம்பின் அடிப்படையில் ஒதுக்கீடு செய்யுங்கள். பிளவு-ஆஃப் புள்ளியின் பின்னர் ஒவ்வொரு கூட்டு தயாரிப்புக்கும் ஏற்படும் அனைத்து செயலாக்க செலவினங்களின் விலையையும் சேர்த்து, ஒவ்வொரு தயாரிப்பு இறுதியில் சம்பாதிக்கும் மொத்த வருவாயிலிருந்து இந்த தொகையை கழிக்கவும். இந்த அணுகுமுறைக்கு கூடுதல் செலவு குவிப்பு வேலை தேவைப்படுகிறது, ஆனால் ஒவ்வொரு தயாரிப்பின் விற்பனை விலையையும் பிளவு-புள்ளி புள்ளியாக தீர்மானிக்க முடியாவிட்டால் ஒரே சாத்தியமான மாற்றாக இருக்கலாம் (முந்தைய கணக்கீட்டு முறையைப் போலவே).

கூட்டு தயாரிப்புகள் மற்றும் துணை தயாரிப்புகளுக்கான விலை உருவாக்கம்

கூட்டு தயாரிப்புகள் மற்றும் துணை தயாரிப்புகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட செலவுகள் இந்த தயாரிப்புகளின் விலை நிர்ணயம் மீது எந்தவிதமான தாக்கத்தையும் கொண்டிருக்கக்கூடாது, ஏனெனில் செலவுகள் விற்கப்படும் பொருட்களின் மதிப்புடன் எந்த தொடர்பும் இல்லை. பிளவு-புள்ளிக்கு முன்னதாக, ஏற்படும் அனைத்து செலவுகளும் மூழ்கிய செலவுகள், மேலும் எதிர்கால முடிவுகளுக்கு எந்தவிதமான தாக்கமும் இல்லை - ஒரு பொருளின் விலை போன்றவை.

பிளவுபடும் இடத்திலிருந்து எந்தவொரு செலவிற்கும் நிலைமை முற்றிலும் வேறுபட்டது. இந்த செலவுகள் குறிப்பிட்ட தயாரிப்புகளுக்குக் காரணமாக இருக்கலாம் என்பதால், பிளவு-ஆஃப் புள்ளிக்குப் பிறகு ஏற்படும் மொத்த செலவினங்களுக்கோ அல்லது குறைவாகவோ ஒரு தயாரிப்பு விலையை நீங்கள் ஒருபோதும் அமைக்கக்கூடாது. இல்லையெனில், விற்கப்படும் ஒவ்வொரு தயாரிப்புக்கும் நிறுவனம் பணத்தை இழக்கும்.

ஒரு பொருளின் விலைக்கான தளம் பிளவு-ஆஃப் புள்ளியின் பின்னர் ஏற்படும் மொத்த செலவுகள் மட்டுமே என்றால், இது மொத்த செலவினத்தை விடக் குறைவாக இருக்கும் விலைகளை வசூலிக்கும் ஒற்றைப்படை காட்சியைக் கொண்டுவருகிறது (பிளவு-புள்ளிக்கு முன் ஏற்படும் செலவுகள் உட்பட) . ஒரு நிறுவனம் தொடர்ந்து நஷ்டத்தில் செயல்படும் என்பதால், இதுபோன்ற குறைந்த விலையை வசூலிப்பது நீண்ட காலத்திற்கு ஒரு சாத்தியமான மாற்று அல்ல என்பது தெளிவாகிறது. இது இரண்டு விலை மாற்றுகளைக் கொண்டுவருகிறது:

  • குறுகிய கால விலை நிர்ணயம். குறுகிய காலத்தில், சந்தை விலைகள் விலையை நீண்ட கால நிலையான நிலைக்கு உயர்த்த அனுமதிக்காவிட்டால், பிளவுபட்ட புள்ளியின் பின்னர் ஏற்படும் மொத்த செலவுகளுக்கு அருகில் கூட மிகக் குறைந்த தயாரிப்பு விலையை அனுமதிப்பது அவசியமாக இருக்கலாம்.
  • நீண்ட கால விலை. நீண்ட காலமாக, ஒரு நிறுவனம் அதன் மொத்த உற்பத்தி செலவு அல்லது ஆபத்து திவால்நிலைக்கு மேல் வருவாய் அளவை அடைய விலைகளை நிர்ணயிக்க வேண்டும்.

சுருக்கமாக, ஒரு நிறுவனம் அதன் உற்பத்தி செலவுகளை ஈடுசெய்வதை விட அதிகமான தயாரிப்பு விலைகளை நிர்ணயிக்க முடியாவிட்டால், வாடிக்கையாளர்கள் அதிக விலைகளை ஏற்க விரும்பவில்லை என்றால், அது உற்பத்தியை ரத்து செய்ய வேண்டும் - பல்வேறு கூட்டு தயாரிப்புகளுக்கு செலவுகள் எவ்வாறு ஒதுக்கப்படுகின்றன என்பதைப் பொருட்படுத்தாமல் தயாரிப்புகள்.

கூட்டு தயாரிப்புகள் மற்றும் துணை தயாரிப்புகளுடன் தொடர்புடைய செலவு ஒதுக்கீடுகளைப் பற்றி நினைவில் கொள்ள வேண்டிய முக்கிய அம்சம் என்னவென்றால், ஒதுக்கீடு என்பது ஒரு சூத்திரமாகும் - இது ஒரு விலையை நிர்ணயிக்கும் பொருளின் மதிப்பில் எந்தத் தாக்கத்தையும் கொண்டிருக்கவில்லை. இந்த ஒதுக்கீடுகளை நாங்கள் பயன்படுத்துவதற்கான ஒரே காரணம், பல்வேறு கணக்கியல் தரங்களின் தேவைகளின் கீழ் விற்கப்பட்ட பொருட்களின் சரியான விலை மற்றும் சரக்கு மதிப்பீடுகளை அடைவதுதான்.