மதிப்பைக் கொண்டு செல்கிறது

மதிப்பைக் கொண்டு செல்வது என்பது ஒரு சொத்தின் அசல் செலவு, எந்தவொரு தேய்மானம் அல்லது கடன்தொகுப்பின் திரட்டப்பட்ட அளவு குறைவாக, எந்தவொரு சொத்து குறைபாடுகளின் திரட்டப்பட்ட அளவையும் குறைவாகக் கொண்டுள்ளது. ஒரு நிறுவனத்தின் கணக்கியல் பதிவுகளில் பதிவுசெய்யப்பட்ட சொத்தின் மீதமுள்ள தொகையைக் குறிக்க மட்டுமே இந்த கருத்து பயன்படுத்தப்படுகிறது - இது ஒரு சொத்தின் அடிப்படை சந்தை மதிப்புடன் (ஏதேனும் இருந்தால்) எந்த தொடர்பும் இல்லை. சந்தை மதிப்பு வழங்கல் மற்றும் தேவை மற்றும் உணரப்பட்ட மதிப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டது, எனவே ஒரு சொத்தின் சுமக்கும் மதிப்பிலிருந்து கணிசமாக மாறுபடும். உதாரணமாக, ஒரு கட்டிடம் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாங்கப்பட்டிருக்கலாம், அதன் பின்னர் மதிப்பில் பாராட்டப்பட்டிருக்கலாம், அதே நேரத்தில் உரிமையாளர் பல ஆண்டுகளாக அதைக் குறைத்து வருகிறார்; இதன் விளைவாக கட்டிடத்தின் சுமந்து செல்லும் மதிப்புக்கும் சந்தை மதிப்புக்கும் இடையிலான பரந்த ஏற்றத்தாழ்வு உள்ளது.

மேலும், சிறந்த உபகரண பராமரிப்பு நடைமுறைகளில் ஈடுபடும் ஒரு வணிகமானது, சொத்து பராமரிப்பில் போதுமான தொகையை முதலீடு செய்யாத ஒரு நிறுவனத்தின் மதிப்புகளை விட அதன் சொத்துக்களின் சந்தை மதிப்புகள் கணிசமாக அதிகமாக இருப்பதைக் காணலாம். இதன் விளைவாக வெவ்வேறு நிறுவனங்களுக்குச் சொந்தமான ஒரே சொத்துக்களுக்கான மதிப்பு மற்றும் சந்தை மதிப்புக்கு இடையில் பரந்த வேறுபாடு இருக்கக்கூடும்.

ஒரு முழு வணிகத்தின் சுமந்து செல்லும் மதிப்பு ஒரு பங்குக்கு மதிப்பைச் சுமக்க நிலுவையில் உள்ள பங்குகளின் எண்ணிக்கையால் வகுக்கப்படலாம். இந்த தொகை சில நேரங்களில் ஒரு பங்கின் அடிப்படை மதிப்பாகக் கருதப்படுகிறது, அதற்குக் கீழே ஒரு பங்கின் சந்தை விலை குறையக்கூடாது. இருப்பினும், சந்தை மதிப்புக்கும் சுமந்து செல்லும் மதிப்புக்கும் எந்த தொடர்பும் அவசியமில்லை என்பதால், அடிப்படைக் கூற்றை நியாயப்படுத்துவது கடினம்.

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு நிறுவனம் ஒரு நிலையான சொத்தை விரைவான தேய்மான வீதத்திற்கு உட்படுத்தக்கூடும், இது அதன் சுமந்து செல்லும் மதிப்பை விரைவாகக் குறைக்கிறது. இருப்பினும், சொத்தின் சந்தை மதிப்பு மிக அதிகமாக உள்ளது, ஏனெனில் சந்தை பங்கேற்பாளர்கள் ஒரு விரைவான தேய்மான முறையைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் பிரதிபலிப்பதை விட நீண்ட காலத்திற்கு மேல் மதிப்பை சிறப்பாகக் கொண்டு செல்வதாக நம்புகிறார்கள்.

சுமந்து செல்லும் மதிப்பைக் கணக்கிடுவதற்கான எடுத்துக்காட்டு, ஏபிசி இன்டர்நேஷனல் ஒரு விட்ஜெட் ஸ்டாம்பரை $ 50,000 க்கு வாங்குகிறது, மேலும் அதற்கு எதிராக $ 20,000 திரட்டப்பட்ட தேய்மானத்தை பதிவு செய்துள்ளது. இது ஸ்டாம்பருக்கு எதிராக, 000 12,000 குவிக்கப்பட்ட குறைபாட்டுக் கட்டணங்களையும் பதிவு செய்துள்ளது. எனவே, விட்ஜெட் ஸ்டாம்பரின் சுமந்து செல்லும் மதிப்பு, 000 18,000 ஆகும், இது இவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது:

$ 50,000 கொள்முதல் விலை - $ 20,000 தேய்மானம் -, 000 12,000 குறைபாடு

=, 000 18,000 சுமந்து செல்லும் மதிப்பு

ஒரு முழு வணிகத்தின் கண்ணோட்டத்தில், அனைத்து சொத்துகளின் நிகர பதிவு செய்யப்பட்ட தொகையாக மதிப்பை எடுத்துச் செல்வதை நீங்கள் கருத்தில் கொள்ளலாம், அனைத்து கடன்களின் நிகர பதிவு செய்யப்பட்ட தொகையும் குறைவாக இருக்கும். குறைந்த சுமந்து செல்லும் மதிப்பை விளைவிக்கும் மிகவும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பார்வை, அனைத்து அருவமான சொத்துகளின் பதிவுசெய்யப்பட்ட நிகர அளவையும் கணக்கீட்டிலிருந்து நல்லெண்ணத்தையும் அகற்றுவதாகும்.

ஒத்த விதிமுறைகள்

மதிப்பை எடுத்துச் செல்வது புத்தக மதிப்பு அல்லது சுமந்து செல்லும் தொகை போன்றது.